Výzkumná centra

CENTRA ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU
Program LC (Centra základního výzkumu)

Projekty typu A  -„badatelský -  základní výzkum“ s nezbytnou vazbou na mezinárodní spolupráci
Projekty řešené v letech  2005-2011.
UPa nositel

Číslo projektu Název projektu

Nositel

Řešitel

Spolunositel

LC523

Perspektivní anorganické materiály

UPa, FChT

Miloslav Frumar, prof. Ing. DrSc.

ÚAnCh AV ČR

UPa spolunositel

Číslo projektu

Název projektu

Nositel

Spoluřešitel

Spolunositel

LC512

Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Roman Bulánek, doc. Ing. Ph.D.

UPa, FChT

Projekt řešený v letech  2006-2011.
UPa nositel

Číslo projektu

Název projektu

Nositel

Spoluřešitel

Spolunositel

LC06035

Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu

UK Praha

Vytřas K., prof. Ing. DrSc.

FChT, UPa, MU Brno, Masarykův onkolog. ústav Brno

 

VÝZKUMNÁ CENTRA
Program 1M (Výzkumná centra)

Projekty typu B  -  „cílený - aplikovaný výzkum“ s nezbytnou vazbou na další využití výsledků výzkumu a podporu v rámci regionu, u něhož je mezinárodní spolupráce vhodná  

Projekt řešený v letech  2005-2011.
UPa spolunositel

Číslo projektu

Název projektu

Nositel

Spoluřešitel

Spolunositel

1M0519

Výzkumné centrum kolejových vozidel

ZČU FS

 Culek B., prof. Ing. CSc.

UPa, DFJP