Archiv akcí 2014

 • Přednáška JČMF - Fuzzy množiny a fuzzy logika
 • Specializovaný workshop Fakulty restaurování
 • Přednáška z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd
 • Projektový den na Fakultě elektrotechniky a informatiky
 • Partner projektu SPŠCH pořádá semináře pro pedagogy ZŠ
 • Probíhají stáže pedagogů SPŠCH na pracovištích Fakulty chemicko-technologické
 • Informaticko-ekonomické hrátky na Gymnáziu Pardubice Mozartova 3. 12. 2014
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 2. 12. 2014
 • Workshop první pomoci na ZŠ - 2. 12. 2014
 • Přednáška JČMF – Alan Turing a jeho stroje
 • Na Fakultě chemicko-technologické pokračují semináře pro pedagogy středních škol
 • Didaktické semináře pro učitele matematiky a fyziky
 • Informaticko-ekonomické hrátky na Gymnáziu Pardubice Mozartova 12. 11. 2014
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 11. 11. 2014
 • Univerzita Pardubice obohatí program vědeckého festivalu Týden vědy a techniky
 • Univerzita Pardubice jezdí na vybrané školy s přednáškami EXEMPLA TRAHUNT
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá kroužek Multimediální technologie
 • Workshop první pomoci na ZŠ
 • Laboratorní dny chemie pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií
 • Přednáška JČMF - Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření Země
 • Didaktické semináře pro učitele matematiky a fyziky
 • Informaticko-ekonomické hrátky na Gymnáziu Pardubice Mozartova 22. 10. 2014
 • Užijte si Den GIS na Fakultě ekonomicko-správní
 • Kurz Alternativní zdroje energie na Fakultě elektrotechniky a informatiky
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 14. 10. 2014
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky otevírá tři zájmové kroužky
 • Systematická badatelská činnost žáků SŠ na Univerzitě Pardubice
 • Přednášky z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd
 • FEI otevírá na ZŠ Polabiny I KROUŽEK ROBOTIKY
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 23. 9. 2014
 • Fakulta filozofická zahajuje cyklus přednášek o významu vzdělanosti pro technické obory
 • Věda a technika na dvorech škol
 • Fakulta restaurování pořádá letní kurz chemie pro restaurování
 • Dopravní fakulta pořádá specializovanou letní školu technologie a řízení železniční dopravy
 • Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol
 • Přípravný workshop projektu BRAVO II
 • Fakulta restaurování pořádá SPECIALIZOVANÉ LETNÍ ŠKOLY
 • Dopravní fakulta Jana Pernera představí mobilní metalografickou laboratoř na Hradě Buchlov
 • Fakulta ekonomicko-správní zve na INFORMATICKO-EKONOMICKÉ HRÁTKY
 • Workshop první pomoci na ZŠ
 • Workshop projektu BRAVO II
 • Dopravní fakulta Jana Pernera pořádá exkurzi v Doubravicích
 • Na Fakultě chemicko-technologické pokračují semináře pro pedagogy středních škol
 • Vědecko-technický jarmark 2014
 • Den zdraví
 • GEOSEMINÁŘ 2014
 • Startuje projekt BRAVO II
 • Ohlasy na přednášky FES o finanční gramotnostiVnější zdroj
 • Prezentace studentů doktorských studijních programů ÚSII
 • Přednáška JČMF - O špatném nekonečnu
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 13. 5. 2014
 • FES seznamuje středoškoláky s aktuálními ekonomickými problémy
 • Den zdraví
 • FES seznamuje středoškoláky s aktuálními ekonomickými problémy
 • Trvalé expozice v prostorách fakult
 • Vernisáž II. části trvalé výstavy Fakulty restaurování
 • FES seznamuje středoškoláky s aktuálními ekonomickými problémy
 • Společné setkání zástupců institucí na Fakultě filozofické
 • DFJP varuje: „V autě se připoutej a na přejezdu rozhlédni!“
 • Přednáška JČMF - Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin
 • Katedra sociálních věd Fakulty filozofické pořádá setkání s JULIANEM ARAHANGA
 • Fakulta filozofická pořádá celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2013
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 30. 4. 2014
 • FES seznamuje středoškoláky s aktuálními ekonomickými problémy
 • Přednáška JČMF - Niels Bohr: jeho život a interdisciplinární způsob myšlení
 • Dopravní fakulta Jana Pernera zve na návštěvu do mobilní metalografické laboratoře
 • PUTOVNÍ VÝSTAVA - velkoformátové fotografie budou prezentovat vědu a výzkum
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 25. 3. 2014
 • Věda a technika na dvorech škol
 • 2. seminář pro středoškolské učitele chemie
 • Noc mladých výzkumníků na pardubickém zámku
 • ZVĚTŠENO - výstava velkoformátových fotografií
 • Přednáška JČMF - O stárnutí české populace
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 26. 2. 2014
 • Populárně-naučné přednášky EXEMPLA TRAHUNT pokračují v únoru na dvou pardubických školách
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá ZIMNÍ DATABÁZOVOU ŠKOLU
 • FES seznamuje středoškoláky s aktuálními ekonomickými problémy
 • Fakulta zdravotnických studií školí pedagogy v PRVNÍ POMOCI
 • DFJP pořádá pro pedagogické pracovníky kurz s dopravním zaměřením
 • FES seznamuje středoškoláky s aktuálními ekonomickými problémy
 • Speciální workshop na DFJP
 • Hledá se nejlepší studentská vědecká práce v oboru analytická chemie
 • Diskusní večer Kavárna Universitas 28. 1. 2014
 • Populárně-naučná přednáška EXEMPLA TRAHUNT na téma Geoinformační technologie kolem nás
 • Populárně-naučná přednáška EXEMPLA TRAHUNT na téma Boj s finančními predátory
 • Přednáška JČMF - Setkání s Higgsovým bosonem
 • BRÁNA UNIVERZITY OTEVŘENÁ