Videozáznam ze shromáždění akademické obce 27. února 2012

28. 2. 2012
Tomáš Pospíchal
RPPV