Adventní věnce pro domácí hospicovou péči 2021

Uložit do kalendáře 24-11-2021 14:30 25-11-2021 17:00 Czech republic/Europe Adventní věnce pro domácí hospicovou péči 2021 For English please scroll down Zveme všechny zaměstnance a studenty Univerzity Pardubice ve středu 24. listopadu od 14.30 hod do suterénu univerzitní auly, kde budeme vyrábět adventní věnce pro Domácí hospicovou... univerzitní aula
24. 11. - 25. 11. 2021 univerzitní aula
Adventní věnce pro domácí hospicovou péči 2021

For English please scroll down


Zveme všechny zaměstnance a studenty Univerzity Pardubice

ve středu 24. listopadu od 14.30 hod do suterénu univerzitní auly,

kde budeme vyrábět adventní věnce pro Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice.

Přijďte přiložit ruku k dílu a pomoci s výrobou věnců, případně si přijďte koupit věnec, který bude zdobit vaši kancelář nebo váš domov, a zároveň pomozte dobré věci.

Veškerý nezbytný materiál na výrobu věnců bude k dispozici. Jakékoliv další dekorace a přírodniny na věnce, které přinesete, jsou vítány.

Věnce se budou následně prodávat. Hotové adventní věnce si můžete odkoupit vy sami, vaši kolegové, spolužáci, přátelé, případně bude předán Oblastní Charitě Pardubice, která je bude dále nabízet k prodeji první adventní neděli v kostelech na Pardubicku a na Pernštýnském náměstí.

Zhotovené věnce se budou prodávat za 290,- Kč/ ks a výtěžek z prodeje věnců poputuje přímo do sbírky na Domácí hospicovou péči.

Pokud máte zájem o věnec a přispět do sbírky, ale nemůžete se do vytváření věnců zapojit, můžete si adventní věnec předem objednat a my ho pro vás v rámci akce vyrobíme a vy si jej zakoupíte.

V případě, že jste zaměstnanec nebo student univerzity a chcete se tvoření adventních věnců zúčastnit nebo jste zaměstnanec, student nebo veřejnost a přejete si adventní věnec pouze objednat a zakoupit, registrujte se prosím nejdéle do úterý 23. listopadu ve formuláři ZDE

Vaše registrace s předstihem je důležitá z důvodu zajištění dostatku materiálu pro výrobu věnců a dostatku stolů.


Prodej hotových věnců v univerzitní aule proběhne:

ve středu 24. listopadu od 16.30 do 18.00 hod

ve středu 25. listopadu od 15.00 do 17.00 hod

V loňském roce, kdy jsme věnce tvořili na dálku si zaměstnanci a studenti univerzity si vyzvedli materiál na věnce a přímo na místě také přispěli jsme společně vybrali 17 470 Kč! 

Těšíme se na vás

Letošní ročník pomáhá organizovat Univerzitní křesťanské hnutí kontakt: Zuzana Minarechová zuzka.minarechova@gmail.com.

Akce bude probíhat v souladu s aktuálními vládními opatřeními pro šíření nemoci Covid-19. Podrobnosti k opatření najdete zde.

Akce se mohou zúčastnit pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. V případě, že má být v jeden okamžik přítomno na akci více než 20 osob, mohou se jí účastnit pouze osoby, které se mohou prokázat splněním níže uvedených podmínek.

Podmínky pro vstup:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci a doloží to
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.  


ENGLISH

All university employees and students are welcome on Wednesday 24 November from 2:30pm in the basement of the University auditorium,

where we will make Advent wreaths for the Home Hospice Care of the Pardubice Regional Charity.

Come join us and help with the making of the wreaths, or come buy a wreath that will decorate your office or your home, and at the same time help a good cause.

All the necessary materials for the wreaths will be available. Any other decorations and natural products on the wreaths that you want to bring are welcome.

The wreaths will then be sold. You, your colleagues, classmates, or friends can buy the finished Advent wreaths. The rest will be handed over to the Pardubice Regional Charity, who will continue to offer them for sale on the first Sunday of Advent in churches in the Pardubice region and on Pernstejn Square.

The wreaths will be sold for CZK290 a piece and the proceeds from the sale of the wreaths will go directly to the fundraising campaign for Home Hospice Care.

If you are interested in a wreath but you cannot help to make them, you can order one in advance. We will make it for you as part of the event and you can just come and buy it.

Whether you are an employee or student of the university and you want to participate in making of Advent wreaths, or you are a member of public and you only want to order and purchase an Advent wreath, please register no later than Tuesday 23 November in the form HERE.

Your registration in advance is important in order to ensure sufficient material for the making of wreaths and sufficient tables.

The sale of the finished wreaths in the university auditorium will take place:

on Wednesday 24 November from 4:30pm to 6:00pm

on Wednesday 25 November from 3pm to 5pm

Last year, when we made wreaths in distance-mode, the employees and students of the university picked up the material and contributed CZK 17,470 on the spot!

We look forward to you seeing you this year.

The University Christian Movement is helping to organise the event this year. Contact: Zuzana Minarechová zuzka.minarechova@gmail.com.

The event will be held in compliance with current government measures to combat the spread of Covid-19.

Adventní věnce pro domácí hospicovou péči 2021
Vstup zdarma
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Mgr. Lenka Čermáková
466 036 544, 702 224 703
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.