Vědci z celého světa rokovali v Pardubicích o nových materiálech pro nanotechnologie

17. 9. 2018

13. Mezinárodní konference o chemii pevných látek „International Conference on Solid State Chemistry“ přivítala na Univerzitě Pardubice vědce z celého světa.

Na sto šedesát odborníků z třiadvaceti zemí celého světa se ve dnech 16. – 21. září sjelo do Pardubic, aby se věnovali oblasti chemie a fyziky pevných látek a výzkumu nových anorganických i hybridních sloučenin a jejich využití ke zvýšení technické, energetické a informační úrovně naší společnosti.

Pozvání do Pardubic přijala řada renomovaných vědců z prestižních univerzit a pracovišť, např. z Japonska, USA, Austrálie, Číny, Jižní Korey, Ruska, Německa, Francie, Norska, Portugalska a dalších zemí Evropy, kteří patří ke světové špičce ve výzkumu materiálů a konkrétně chemie pevných látek.

Vědci probírali trendy ve výzkumu „high-tech“ materiálů

V rámci intenzivního týdenního vědeckého programu mezinárodní konference zaznělo 6 plenárních přednášek, 21 zvaných přednášek, 65 kratších přednášek a dále bylo prezentováno na 66 posterů – vývěskových sdělení, které tematicky pokrývají současné i budoucí trendy v nových, tzv. „high-tech“ materiálech pro nanooptiku a nanoelektroniku, výrobu a uchování energie a ukládání informací v informačně explodující společnosti.

Prezentované příspěvky se zabývaly novými perspektivními sloučeninami, jejich přípravou, nejnovějšími chemickými postupy i jejich aplikacemi. Zabývaly se experimentálními a teoretickými aspekty modelování chemických reakcí v pevné fázi, výpočty elektronové a atomové struktury, vibračními a termickými vlastnostmi, molekulovou dynamikou i strukturními teoriemi a “nanostrukturou” materiálů.

Perspektivy pro nanooptiku, nanoelektroniku, energetiku, medicínu i bezpečnost

„Sledované sloučeniny, slitiny, materiály a nanomateriály a jejich základní výzkum jsou mimo jiné důležité pro jejich kontrolované a cílené chemické a fyzikální vlastnosti. Současné či budoucí praktické využití těchto sloučenin a materiálů je možné v (nano)elektronice i (nano)optoelektronice, kde pracují jako paměti, víceúrovňové paměti, zdroje energie, místo pro jejich ukládání, nebo také jako diagnostické materiály pro medicínu,“ řekl ke žhavým a velice aktuálním vědeckým tématům, která se při pardubické mezinárodní konferenci probírala za organizátory prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc., z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

„Většina těchto aplikací má strategický význam jak z ekonomických, tak obranných či bezpečnostních důvodů. I když tyto materiály jsou již využívány v praxi, nebo se jejich aplikace připravují, řada z nich je stále předmětem intenzivního výzkumu, zejména jejich struktura a fyzikální i chemické vlastnosti. Stejně tak některé aplikace nepracují na vrcholu možností těchto materiálů a je třeba pokračovat v dalším výzkumu.”

Vědci, specialisté a studenti sdílejí zkušenosti ze svého výzkumu i mimo přednáškové prostory Univerzity Pardubice. Příspěvky prezentované na konferenci budou navíc publikovány vydavatelstvím Univerzity Pardubice jako soubor abstraktů všech příspěvků. O prezentované vědecké práce má také zájem mezinárodní periodikum „Pure and Applied Chemistry“ (Čistá a aplikovaná chemie).

Rektor ocenil prof. Roeskyho univerzitní pamětní medailí

Odborné setkání zahájila v neděli 16. září večer plenární přednáška profesora Herberta W. Roeskyho, nominovaného na Nobelovu cenu za chemii, z německé University Göttingen, kterému rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., předal hned v úvodu konference Pamětní medaili Univerzity Pardubice.

Historie konference se začala psát před více než třiceti lety

Mezinárodní konference Solid State Chemistry se koná pravidelně jednou za dva roky. Vznikla z iniciativy pardubických vědců v roce 1986, zejména prof. Ing. Miloslava Frumara, DrSc., zakladatele materiálové vědecké školy v Pardubicích.

Organizátory letošní konference byly Centrum materiálů a nanotechnologií a Katedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Konference probíhala od neděle 16. září do pátku 21. září v prostorách Univerzity Pardubice v centru města na náměstí Čs. legií 565, kde sídlí Centrum materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické. Odborné přednášky probíhaly v posluchárnách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v novější části celého areálu, vývěsková sdělení a další odborné diskuse v historické budově CB.

Podrobné informace o mezinárodní konferenci najdete na stránkách: http://www.ssc-conference.com/2018/

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice