Úspěch studentky Fakulty filozofické v soutěži historiků

3. 7. 2018

Studentka Fakulty filozofické Denisa Vídeňská uspěla v celostátní soutěži Historie 2018 a získala významnou Cenu Josefa Šusty. Denisa Vídeňská vystoupila s příspěvkem Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století a se svou prezentací porotu nejvíce zaujala.

Nejvýše ohodnocená a oceněná práce napomáhá definovat, jak docházelo k předávání významných symbolických prvků aristokratické kultury a popisuje způsoby, jimiž si mladé šlechtičny prostřednictvím vlastního aktivního přístupu ke hrám osvojovaly podobu tradic a hodnot odpovídajících jejich postavení ve společnosti 19. století.

Oceněná práce Denisy Vídeňské může být zajímavá pro každého, kdo má blízko k širšímu regionu Pardubicka. „Kdo dnes míjí Kočičí hrádek v areálu zámku Slatiňany již patrně ani netuší, že podobné stavby, ale i obyčejné panenky, s nimiž si hrály mladé šlechtičny, byly promyšleným způsobem zapojovány vychovateli a rodiči mladých aristokratů a aristokratek do jejich vzdělávání a sloužily ke vštěpování tradic, na nichž spočívala rodová kontinuita,“ upozorňuje na skutečnosti školitel autorky práce Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů se každoročně účastní soutěže se svými odbornými články v délce třiceti stran na celostátní studentské vědecké konferenci „Historie“. Letošní ročník organizovala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a se svými příspěvky vystoupilo 26 účastníků.

Více se dočtete v e-Zpravodaji.

Bc.Věra Přibylová
OPVV