Usnesení 168. zasedání Pléna České konference rektorů

2. 12. 2022

V příloze naleznete přijatá usnesení 168. zasedání Pléna České konference rektorů.

168. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 1. prosince 2022 v Plzni za hostitelství Západočeské univerzity v Plzni.