Usnesení 161. zasedání Pléna České konference rektorů

4. 6. 2021

V příloze naleznete přijatá usnesení 161. zasedání Pléna České konference rektorů.

161. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 3. června 2021 v Brně.