Usnesení 156. zasedání Pléna České konference rektorů

19. 6. 2020

V příloze naleznete přijatá usnesení 156. zasedání Pléna České konference rektorů.

156. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 18. června 2020 v Brně.