Usnesení 153. zasedání Pléna České konference rektorů

6. 12. 2019

V příloze naleznete přijatá usnesení 153. zasedání Pléna České konference rektorů.

153. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 5. prosince 2019 v Praze.