Usnesení 151. zasedání Pléna ČKR 6.6.2019

10. 6. 2019

V příloze naleznete přijatá usnesení 151. zasedání Pléna České konference rektorů.

151. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 6. června 2019 v Hradci Králové.