Usnesení 146. zasedání Pléna České konference rektorů

8. 6. 2018

Usnesení

146. zasedání Pléna České konference rektorů

Olomouc, 7. 6. 2018

 

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 146. zasedání následující usnesení:

1. ČKR vyjadřuje znepokojení nad disproporcí mezi platovým ohodnocením pracovníků v regionálním školství a mzdami asistentů, odborných asistentů a dalších zaměstnanců vysokých škol. ČKR varuje před nebezpečím odchodů kvalitních pracovníků z těchto pozic. Navrhované navýšení rozpočtu o 1,8 mld. Kč je pro vysoké školy neadekvátní a výše uvedené hrozby neodstraní. Navíc zhorší konkurenceschopnost již nyní podfinancovaného vysokého školství ČR.

2. ČKR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zajistí, aby navýšení příspěvku na činnost vysokých škol bylo primárně směrováno do mzdových prostředků a další navýšení prostředků v rámci střednědobého plánu státního rozpočtu do mzdových tarifů.

3. ČKR žádá o navýšení objemu investičního programového financování na další období 2019 až 2022 jako předpoklad zachování a dalšího rozvoje infrastruktury vysokých škol.

4. ČKR nesouhlasí s kategorizací vysokých škol jako výsledkem hodnocení vysokých škol v rámci Metodiky 17+ a žádá vytvoření pořadí na základě výsledků hodnocení modulů 1-2. Pro hodnocení modulu 2 pro segment vysokých škol doporučuje ČKR postup navržený Komisí ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách. ČKR bude jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o parametrech hodnocení v modulech 3-5. ČKR bude navíc iniciovat jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Radou pro výzkum, vývoj a inovace o promítnutí výsledku hodnocení dle Metodiky 17+ do institucionálního financování vysokých škol. Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách pracuje v tomto složení: rektorky a rektoři D. Nerudová, T. Machula, J. Málek, K. Melzoch, P. Sklenička.

 

V Olomouci dne 7. června 2018

 

Za Českou konferenci rektorů

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

předseda

Mgr. Michaela Jansová
kancelář rektora