Usnesení 142. zasedání Pléna České konference rektorů