Úprava harmonogramu zkouškového období ZS AR 2020/2021

1. 2. 2021

 

S ohledem na prokázaný výskyt koronaviru na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice vydává děkan opatření, kterým prodlužuje zkouškové období zimního semestru akademického roku 2020/2021 do 26. 2. 2021.

  • Opatření platí pro všechny předměty vyučované na FF UPa a pro studenty všech studijních programů ve všech ročnících.
  • Elektronické zápisy předmětů probíhají standardně dle Pokynu č. 1/2021 Elektronické zápisy předmětů letního semestru akademického roku 2020/2021.

Výuka v letním semestru bude probíhat od 15. února 2021

Pardubice, 1. února 2021
děkan FF UPa