Stalo se v našich dějinách

  • 11. 6. 1888: založen Klub českých turistů - více zde
  • 14. 6. 1798: narodil se František Palacký - více zde
  • 16. 6. 1628: zemřel Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, první kníže z Lobkovic a nejvyšší kancléř Království českého - více zde
  • 25. 6. 1608: Libeňský mír mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem, PŘEDNÁŠKA na UPa doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.: Dočasný rozpad českého soustátí - více zde
Obrázek: