Stalo se v našich dějinách

  • 18. 7. / 1. 8. 1658:: den volby a den korunovace Leopolda I. císařem, nejdelší volba římského panovníka v novověku, PŘEDNÁŠKA na UPa
  • doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.: Volba a korunovace Leopolda I. císařem ve Frankfurtu nad Mohanem - více zde

  • 10. 8. 1508: český král Vladislav Jagellonský vydal Svatojakubský mandát proti příslušníkům Jednoty bratrské - více zde
  • 21. 8. 1968: vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy v ČSSR, PŘEDNÁŠKA na UPa
  • prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.: Socialismus s lidskou tváří? Touhy a reality Pražkého jara - více zde

false