Stalo se v našich dějinách

  • 1. 5. 1748: v platnost vstoupil tereziánský katastr, podle kterého se spravedlivěji vybíraly daně - více zde
  • 7. 5. 1458: korunovační den Jiříka z Poděbrad, PŘEDNÁŠKA na UPa PhDr. František Šebek: Korunovace Jiříka z Poděbrad českým králem - více zde
  • 10. 5. 1628: bylo vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu, základní právní úprava platící až do roku 1848 - více zde
  • 16. 5. 1868: v Praze položen základní kámen Národního divadla - více zde
  • 23. 5. 1618: proběhla druhá pražská defenestrace, která odstartovala třicetiletou válku a české stavovské povstání - více zde
  • 31. 5. – 1. 7. 1758: Prusové obléhali Olomouc v rámci sedmileté války, neuspěli - více zde