Univerzita rozšiřuje spolupráci s čínskými univerzitami

6. 12. 2017

Univerzita Pardubice má spolupracující a partnerské univerzity ve více než 40 zemích po celém světě. Jejich počet se neustále rozšiřuje, a tak nejsou výjimkou vzájemné zahraniční návštěvy. Mezi posledními v tomto roce přijme vedení Univerzity Pardubice zástupce z čínské Southwest University of Science and Technology, s níž nejedná poprvé. Spolupráce s čínskou univerzitou s technickým a ekonomickým zaměřením započala již vloni.

Čínská strana se na Univerzitu Pardubice podívala poprvé již vloni na konci roku. Tehdy představitelé čínské univerzity Southwest University of Science and Technology jednali o spolupráci s pěti fakultami. Číňané projevili zájem například o akreditaci programů joint degree a také je zajímaly magisterské a doktorské programy pro jejich studenty. Spolupráci chtěli rozvíjet například v oblasti učitelství angličtiny, v biotechnologii či životním prostředí, v dopravním stavitelství nebo ve zdravotnických oborech.

Domluvit další rámec spolupráce tentokrát na Univerzitu Pardubice přijede trojice představitelů. Jednat budou o konkrétní podobě, plánech i časové ose vzájemné spolupráce. Setkají se proto nejen s vedením univerzity, ale také se zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty ekonomicko-správní a Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické, o které již před časem projevili zájem.

„Na jednání budeme probírat možnosti budoucí konkrétní spolupráce, a to nejenom v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+. Kromě toho s čínskou stranou podepíšeme memorandum o vzájemné spolupráci, které budeme naplňovat od příštího roku. Týká se i výměny studentů a krátkodobých stáží,“ upřesňuje program setkání vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice Ing. Monika Vejchodová a dodává:

„Kromě fakult s technickým a ekonomickým zaměřením se rovněž zajímají o naše Centrum materiálů a nanotechnologií, s nimiž by chtěli rozvinout spolupráci na poli výzkumu. Konkrétní rámec projednají s vedoucím centra prof. Miroslavem Vlčkem, který jim činnosti centra při návštěvě představí.“

Na návštěvě čínské univerzity byla letos na jaře také prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. Tehdy spolu s profesorkou Evou Schmidovou z Dopravní fakulty Jana Pernera navštívily čtyři pracoviště, která by mohla mít v budoucnu přímou vazbu například na fakultu dopravní či ekonomicko-správní, ať už v oblasti možného pokračování ve studiu navazujících magisterských oborů, výměny studentů či pořádání speciálních letních škol.

Více o návštěvě čínských univerzit se dočtete v článku v e-Zpravodaji Univerzity Pardubice: http://zpravodaj.upce.cz/univerzita/2017/navsteva-v-cine/.

Čínská delegace se na Univerzitě Pardubice zdrží jeden den – ve čtvrtek 7. prosince. Dílčí jednání a prohlídky, včetně společného oběda, jsou ale naplánovány až do odpoledne, kdy delegace Univerzitu Pardubice opustí a vrací se zpět do Číny.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice