Univerzita připomíná listopadové události speciálním programem ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

13. 11. 2017

Univerzita Pardubice jako jediná instituce v Pardubicích připravila již tradičně pro akademickou obec i veřejnost speciální program v týdnu od 13. do 16. listopadu, jímž slaví státní svátek České republiky a připomíná historické listopadové události, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu.

Program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii univerzita pořádá pravidelně od roku 1997.

Rektor vyhlásil na čtvrtek 16. listopadu pro vysokoškoláky rektorské volno.

TÝDENNÍ program Univerzity Pardubice VZTAHUJÍcí SE

ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

- PONDĚLÍ 13. LISTOPADU 2017 -

ČTENÍ NA LAVIČCE VÁCLAVA HAVLA

Studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice připravili další z řady oblíbených kolektivních čtení na Lavičce Václava Havla, která se nachází v srdci pardubického kampusu, v atriu výukového areálu a dopravní fakulty ve Studentské ulici. Datum 13. listopadu přitom nevybrali náhodou, přesně před dvěma lety byla totiž v pardubickém kampusu Lavička Václava Havla slavnostně zpřístupněna.

Tentokrát se budou společně číst absurdní a komediální „minutové hry“, jejichž tématem se stal Josef Kajetán Tyl. Ve svižném rytmu si přečteme miniaturní divadelní kusy Arnošta Goldflama, Jiřího Kratochvila, Přemysla Ruta a dalších.

Kolektivním čtením divadelních her ožije Lavička Václava Havla již potřetí. Společná studentská aktivita, do které se může zapojit každý z přihlížejících a kousek z díla ostatním přečíst, svede dohromady jak studenty, tak akademické pracovníky, ale i zájemce z řad veřejnosti.

Společné čtení nazvané „Minuty bez Tyla“ se uskuteční v pondělí 13. listopadu od 14:30 hodin na Lavičce Václava Havla v kampusu Univerzity Pardubice ve Studentské ulici.

 

- úterý 14. LISTOPADU 2017 -

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 59. ROČNÍKU SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ O STANDARTU REKTORA A NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ UNIVERZITY V AK. ROCE 2016/2017

V zasedací místnosti rektora (budova rektorátu, 3. NP, Studentská 95, Pardubice – Polabiny v 17 hodin) se sejdou nejlepší sportovci univerzity za uplynulý akademický rok a vítězná fakulta 59. ročníku sportovních soutěží vysokoškoláků převezme do držení rektorský putovní stříbrný pohár.

Akci pořádá Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice a Univerzitní sportovní klub.

V celoroční soutěži mezi sportovními týmy jednotlivých fakult univerzity zvítězila letos Fakulta chemicko-technologická, jejíž sportovci nasbírali v 11 sportovních disciplínách nejvíce bodů. Celoroční soutěže o Standartu rektora se zúčastnilo 1 041 sportovců.

Mezi vyhlášenými nejlepšími sportovci univerzity je i letošní medailistka z Českých akademických her:

Lucie Marešová za 1. místo v karate – kumite nad 68 kg.

Mezi dalšími oceněnými sportovci univerzity jsou i letošní medailisté z Akademického mistrovství ČR: Lada Nováková (2. místo – přespolní běh), Markéta Marková (1. místo – požární sport – výstup do 4. nadzemního podlaží cvičné věže a 2. místo – požární sport – 100 m s překážkami), tým mužů v požárním sportu za 2. místo v požárních útocích a tým mužů za 1. místo v celorepublikovém finále florbalové ligy.

Za spolupráci s Univerzitním sportovním klubem a Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice budou oceněny studentky Klára Voralová a Zuzana Janíková. Ing. Miroslav Večeřa, CSc. a Ing. Vratislav Držka, coby mimořádně aktivní členové USK, obdrží za dlouholetou spolupráci při organizaci sportovní činnosti USK Pamětní medaili Univerzity Pardubice.


- ČTVRTEK 16. listopadu 2017 * rektorský den -

SPORTOVNÍ DEN

Hlavní program univerzity ve čtvrtek 16. 11. začíná od 9:00 hodin dopoledne sportovním dnem.

Ve sportovních halách univerzity v Kunětické ulici budou probíhat v rámci sportovního dne soutěže ve volejbalu, badmintonu nebo závod na veslařském trenažéru. V areálu vodních sportů a tenisu na břehu Labe se uskuteční přespolní běh na 4 km.

AKADEMICKÝ OBŘAD

Ve 14:00 hodin se koná slavnostní akademický obřad v Aule Arnošta z Pardubic, při němž bude promováno 49 nových doktorů šesti fakult univerzity – 23 absolventů doktorských studijních programů Fakulty chemicko-technologické, 12 doktorů Dopravní fakulty Jana Pernera, 7 doktorů Fakulty filozofické, 4 doktorů Fakulty ekonomicko-správní, 2 doktoři Fakulty elektrotechniky a informatiky a 1 doktor Fakulty zdravotnických studentů, kteří získají titul Ph.D. a dovrší tak nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání.

Akademické obci a všem přítomným hostům bude též představeno pět nových docentů a tři docentky univerzity a jeden profesor a jedna profesorka, kteří byli jmenováni prezidentem republiky během uplynulého roku.

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., přednese při této příležitosti slavnostní projev a současně udělí několik speciálních cen:

  • Cena rektora pro mladé vědce do 35 let: Ing. Karlu Pálkovi, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické, za publikační činnost v kvalitních impaktovaných časopisech v roce 2017.
  • Cena rektora za prestižní monografii: Mgr. Vítězslavu Prchalovi, Ph.D., z Fakulty filozofické, za knihu Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750, vydanou v Praze v roce 2015 Nakladatelstvím Lidové noviny.
  • Cena rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem: prof. Ing. Svatopluku Zemanovi, CSc., z Fakulty chemicko-technologické, za publikaci s názvem „Catalytic effects of nano additives on decomposition and combustion of RDX-, HMX-, and AP-based energetic compositions“ v časopise Progress in Energy and Combustion Science, 2016, Vol. 57, 75–136.
  • Cena rektora za přínosnou spolupráci s praxí: Mgr. art. Jakubu Ďoubalovi, Ph.D., z Fakulty restaurování.
  • Studentská cena rektora: Bc. Filipu Vávrovi z Fakulty filozofické za 1. místo v soutěži Historie 2016. Rozhovor s úspěšným studentem o jeho práci a výzkumu čtěte v našem e-Zpravodaji: http://zpravodaj.upce.cz/studenti/2017/student-filip-vavra/

JUBILEJNÍ 100. VÝSTAVA V GALERII UNIVERZITY PARDUBICE

V 17:00 hodin se v galerii univerzity umístěné ve vestibulu Univerzitní knihovny koná vernisáž jubilejní již 100. výstavy uznávaného pražského autora Vladimíra Suchánka, který se pardubické veřejnosti představí s výběrem své litografické tvorby.

Vladimír Suchánek je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a patří v oblasti grafického exlibris k nejvýznamnějším současným tvůrcům (vytvořil více než 400 exlibris). Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, jehož byl od roku 1995 do roku 2015 předsedou. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salcburku. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání – Medaile za zásluhy v oblasti umění.

Do letošního roku uspořádal 169 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Zúčastnil se téměř 300 výstav, mimo jiné i mezinárodních Bienále grafiky např. v Berlíně, Paříži, Torontu nebo v Pekingu. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Albertina Wien, Rockford Art Museum a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek u nás i v zahraničí.

VZPOMÍNKOVÝ AKT NA 17. LISTOPAD

V 18:30 hodin, v podvečer před slavnostním koncertem, proběhne před Univerzitní knihovnou před pamětní deskou k 17. listopadu vzpomínkový akt ke Dni boje za svobodu a demokracii.

Místopředseda studentské rady a rektor univerzity při této příležitosti krátce promluví a položí k pamětní desce u vstupu do univerzitního areálu květiny. Vzpomínkový akt doprovodí již tradičně zpěvem Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice.

SLAVNOSTNÍ KONCERT KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Bohatý program univerzity ke státnímu svátku vyvrcholí večerním slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice, který se uskuteční od 19:00 hodin v Aule Arnošta z Pardubic.

V rámci slavnostního koncertu zazní Stvoření Prometheova od Ludwiga van Beethovena, dále Serenáda pro smyčcové nástroje C dur od Petra I. Čajkovského. Mimořádný hudební zážitek mohou posluchači očekávat v druhé polovině večera, kdy vystoupí přední český mladý umělec Roman Patočka, který zahraje slavný Houslový koncert a moll Antonína Dvořáka. Koncert diriguje Jiří Rožeň.

Akademická obec a veřejnost jsou na slavnostní program Univerzity Pardubice ke Dni boje za svobodu a demokracii srdečně zvány.

Vstupenky na slavnostní koncert je možné zakoupit v univerzitní aule a v informačním centru na náměstí Republiky v Pardubicích, na ostatní akce univerzity pořádané 16. listopadu je vstup volný.
 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice