Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt upce

Published: 21.02.2012

Univerzita Pardubice se dlouhodobě řadí mezi výzkumné organizace s vysokým vědeckým výkonem.

Patří jí 8. místo mezi nejlépe hodnocenými českými vysokými školami a výzkumnými institucemi, mezi něž dělí MŠMT státní podporu na rozvoj výzkumné organizace.

Výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích univerzity jsou hodnoceny Radou pro výzkum vývoj a inovace. Na základě tako dosažených a hodnocených výsledků poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, níž byla Univerzitě Pardubice přidělena pro rok 2012 podpora ve výši 3,3 % a řadí ji tak na 8. příčku z 37 výzkumných organizací, mezi něž MŠMT státní podporu na rozvoj výzkumné organizace dělí.

Množství takto přidělených prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace je odvislé od bodového hodnocení vědecko-výzkumných výsledků dosažených jednotlivými výzkumnými organizacemi v uplynulém období, tj. vědecko-výzkumných výsledků realizovaných v letech 2005 – 2009, a to podle metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2010 a 2011. Univerzita Pardubice získala takto v rámci posledního hodnocení celkem 49 098 bodů, což je z celkového počtu bodů přidělených veřejným vysokým školám 3,1 %, a i tady se dostává na 8. místo z 26 takto hodnocených veřejných vysokých škol a na 10. místo ze 164 takto hodnocených výzkumných organizací v ČR.

Univerzita Pardubice, přestože se podle počtu studentů nebo velikostí svého akademického sboru nachází na 12.-14. místě mezi 26 veřejnými vysokými školami ČR, se svým vědeckým výkonem se dostává do první osmičky vědecky nejlépe hodnocených českých vysokých škol, z nichž většina je na počet studentů či akademických pracovníků podstatně větších

(podíl docentů a profesorů na UPa tvoří 2,8 % z celkového počtu profesorů a docentů na všech VVŠ v ČR).

V této souvislosti není nezajímavé rovněž uvést, že takto měřený vědecký výkon Univerzity Pardubice je např. šestkrát větší než nedaleké Univerzity Hradec Králové a vydá za obě ostravské univerzity dohromady.

Podle vědeckého výkonu/bodů získaných na jednoho akademického pracovníka se pak Univerzita Pardubice posouvá dokonce na 6. místo.

Pro Univerzitu Pardubice to též znamená výrazné vylepšení jejího rozpočtu pro rok 2012, kdy se řada univerzit v republice potýká s dramatickým poklesem financování akademických činností ze strany stá...