Univerzita Pardubice připomíná „osmičková výročí“ událostí v našich dějinách

25. 1. 2018

Letos si připomínáme nejen 100 let vzniku Československa, ale i další důležitá výročí v českých dějinách. Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila proto řadu akcí, pro studenty, akademiky i širokou veřejnost, kterými historické události v letech končících „osmičkou“ připomene. Nezaměří se přitom pouze na 100. výročí vzniku samostatného státu, ale za výročími se ohlédne i v širším kontextu – od středověku až po současnost.

Připomínat historii si začali studenti - frekventanti Univerzity volného času Fakulty filozofické Univerzity Pardubice už v zimním semestru tohoto akademického roku, a to cyklem přednášek s tématem SVĚT 20. STOLETÍ 1918-1945. Jednou za měsíc ve čtvrtek konané odpolední přednášky pro zaregistrované zájemce všech věkových kategorií se vztahují k nejrůznějším tématům souvisejícím se vznikem ČSR. Na podzim k nim patřily např. přednášky: Vznik Československé republiky (doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.), Masarykova politika malého národa. Česká otázka na pozadí vzdělanosti (doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.), Koncept českoslovanského písemnictví. Národní a národnostní literatury první republiky (Mgr. Marta Pató, Ph.D.), Kulturní život Rusínů v meziválečném Československu (PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.), Vznik samostatného Československa z pohledu českých a německých učebnic dějepisu (PhDr. Jan Čapek, Ph.D.), Utváření vzdělávacího systému samostatného Československa (prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.). V novém roce přednášky pokračují a věnují se např.: budování československého národa (PhDr. Adam Horálek, Ph.D.), šlechtě v první Československé republice (Mgr. Dita Homolová, Ph.D.), nebo diplomacii mezi světovými válkami (Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.).

Od února letošního roku odstartuje nový cyklus deseti speciálních přednášek k výročím roku 2018, ale v širších historických souvislostech nejen stoletého výročí, který je určený široké veřejnosti. Tematicky se budou přednášky zabývat například osudy Československa v roce 1938, připomenou Vestfálský mír, ale půjdou i hluboko do minulosti až k zakladatelským aktivitám císaře Karla IV. První únorová přednáška se bude věnovat počátkům komunistické diktatury v ČSR a datu vážícímu se na komunistický převrat 25. února 1948.

S přednáškami a kreativními workshopy s podtitulem „Historii hledej v sobě“ s tematikou československých dějin vyjedou akademici v průběhu roku také na střední školy východních Čech.

Tímto ale výčet plánovaných akcí Univerzity Pardubice k „osmičkovým“ výročím připomínaným v roce 2018 nekončí.

Univerzita Pardubice bude v červnu např. hostit v Litomyšli třídenní konferenci česko-americké vědecké společnosti The Comenius Academic Club. Jedním z témat tohoto mezioborového setkání vědců a umělců, realizovaného každým rokem střídavě na domácí a americké půdě, bude reflexe roku 1918 a 1968 v českých dějinách z domácí i transatlantické perspektivy.

V průběhu roku se dále uskuteční autorská čtení z vydaných prací i nových rukopisů. Na autorská čtení budou navazovat besedy, v nichž budou diskutována témata národních dějin a státnosti jako intence literární tvorby a připomínka různých kulturních, duchovních a morálních tradic, na nichž vznikalo a rozvíjelo se Československo. Přednášky, čtení a besedy v univerzitním kampusu jsou určeny všem studentům i zájemcům z řad široké veřejnosti a vstup na ně je volný.

Čas a místo konání všech akcí Univerzity Pardubice, které se vážou k „osmičkovým“ výročím roku 2018 bude postupně upřesňován na webových stránkách univerzity www.uni-pardubice.cz.

Tam univerzita ve spolupráci s Historickým ústavem Fakulty filozofické připomíná také speciálním měsíčním kalendáriem zajímavé události v našich dějinách, jejichž letopočet končí číslicí 8.

V lednu a únoru to jsou např.:

Leden
1. 1. 1678: narodil se pozdější nejvyšší kancléř Království českého a stavebník zámku Karlova Koruna František Ferdinand Kinský
20. 1. 1998: Václav Havel byl zvolen prezidentem ČR na druhé funkční období
20. 1. 1548: Ferdinand I. zřídil v Praze apelační soud, odvolací instanci pro soudy v královských městech
 

Únor
14. 2. 1628: narodil se Humprecht Jan Černín z Chudenic, císařský velvyslanec v Benátkách, stavebník Černínského paláce v Praze a jeden z nejbohatších českých šlechticů
15. 2. 2008: Václav Klaus byl podruhé zvolen prezidentem ČR
22. 2. 1998: čeští hokejisté získali v Naganu na ZOH zlaté medaile
23. 2. 1678: narodil se významný šlechtic Jan Adam z Questenbergu, stavebník zámku Jaroměřice nad Rokytnou a podporovatel opery na Moravě
25. 2. 1948: komunistický převrat v ČSR, PŘEDNÁŠKA Mgr. Jiří Urban, Ph.D.: Počátek komunistické diktatury v ČSR

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice