Univerzita Pardubice otevřela operační sál pro výuku zdravotníků

18. 11. 2021

Univerzita Pardubice otevřela zcela nový operační sál pro simulaci a výuku studentů Fakulty zdravotnických studií. Fakulta tak poskytne vysokoškolákům zázemí srovnatelné jen s několika málo institucemi v Evropě.

„Je důležité, aby studenti před nástupem do profesního života získali zkušenosti v identickém prostředí a lépe se tak připravili na každodenní praxi v jejich profesi,“ říká doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Nová odborná laboratoř představuje unikátní příležitost zkvalitnit výuku studentů studijních programů Perioperační péče a Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. V simulovaném prostředí si studenti budou mít možnost zkusit jednotlivé výkony, které budou poté provádět v praxi. Výukový sál jim nabídne reálné prostředí bez rizika ohrožení hygieny, bezpečnosti sálu i pacientů. Budou tak mnohem lépe připraveni na skutečný provoz v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Vybavení sálu speciálními přístroji jako je operační stůl, světla, endoskopická sada, anesteziologický přístroj jim poskytnou autentické prostředí k procvičování speciálních technik perioperační péče.

Operační sál vznikl v průběhu posledního roku. Fakulta do něj investovala bezmála 3,3 milionu korun v rámci  projektu VESTA ERDF. Slavnostního otevření se zúčastní zástupci Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubického kraje, vedení Univerzity Pardubice a Střední zdravotnické školy Pardubice.