Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc260591185.jpg

Published: 30.01.2024

Vedení Univerzity Pardubice a jejích technicky zaměřených fakult diskutovala se zástupci ministerstva zahraničí, krajské hospodářské komory i vybraných firem.

Jednání s náměstkem ministra zahraničí Jiřím Kozákem, vedoucí oddělení vědecké diplomacie a vedoucím kanceláře vrchní ředitelky se zúčastnil rektor Libor Čapek, prorektoři a prorektorky, děkani a proděkani čtyř fakult, ředitelka krajské hospodářské komory Eva Malinová, ale také zástupci čtyř pardubických firem OLTIS Group, Eldis, Synpo a Deep Vision.

Náměstek ministra zahraničí pozvané hosty informoval, že jeho resort letos zřídil oddělení vědecké diplomacie, které úzce spolupracuje se specialisty ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou.

Podle něj na ministerstvu i zastupitelských úřadech probíhají změny, které povedou k lepšímu přizpůsobení se spolupráci s univerzitami v Česku. Ministerstvo sbírá informace o tom, jaký je např. zájem o internacionalizaci vědeckých výsledků, aby informace mohlo poskytnout diplomatům v jednotlivých zemích, kteří mají agendu vědecké diplomacie do budoucna zapojit do běžné práce.

Univerzita Pardubice má vlastní Centrum transferu technologií a znalostí, které se zaměřuje na podporu a přenos poznatků a technologií do praxe, spolupráci s firmami nebo komercionalizaci vědeckých poznatků a ochraně duševního vlastnictvíAktuálním tématem je pro UPCE také otázka příchodu zahraničních výzkumných pracovníků, i studentů, a udělování víz k jejich pobytu v České republice.