Univerzita otevírá pro nový akademický rok zrekonstruovaný a modernizovaný PAVILON VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ

Opět lepší vysokoškolské zázemí připravila pro své studenty na Univerzitě Pardubice Správa kolejí a menzy. Dokončila nejrozsáhlejší modernizaci vysokoškolských kolejí za celou dobu jejich existence, tj. od 60. let minulého století, kdy byly koleje v Pardubicích postaveny. PAVILON C nyní místo pokojů se společným sociálním zařízením nabízí komfortní samostatné apartmány.

Každým rokem dochází k vylepšování zázemí pro vysokoškoláky, a to nejen studijního. Nejinak tomu je i letos. Na pardubické vysokoškoláky čeká výrazné vylepšení bydlení na vysokoškolských kolejích. V průběhu prázdnin byla totiž dokončena kompletní rekonstrukce pavilonu C vysokoškolských kolejí, která probíhala po celý uplynulý akademický rok. Z původních 350 studentských lůžek pavilonu se společnými sociálními zařízeními a kuchyní na chodbě vzniklo 192 nových lůžek ve stovce jedno a dvou lůžkových apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Několik z jednolůžkových apartmánů umožňuje i pobyt imobilních studentů.

Celková kapacita našich vysokoškolských kolejí se sice modernizací snížila o 158 lůžek, ale více jsme se tak přiblížili trendům moderního hotelového bydlení a rostoucím požadavkům na kvalitu ubytování ze strany studentů. Pro nový akademický rok máme připraveno celkem 1481 lůžek,“ říká ředitel Správy kolejí a menzy Univerzity Pardubice RNDr. Pavel Ďurovec. „Nové pokoje jsou větší a výrazně se zlepšil komfort ubytování.“

„V přízemí pavilonu jsou kanceláře, šatna a denní místnost personálu a sociální zařízení pro neubytované hosty. V prvním patře se promítací sál změnil na zasedací místnost a vedle schodiště jsou z původních televizních místností zřízeny studovny," popisuje změny pavilonu C ředitel Správy kolejí a menzy Pavel Ďurovec a doplňuje: „Zmodernizovaný pavilon C bude nadále sloužit pro dlouhodobé ubytování studentů, ale také pro ubytování hotelového typu pro veřejnost. V části budovy bude 31 moderních apartmánů sloužit i jako Hotel Campus Pardubice, poskytující kvalitní hotelové ubytování nejen pro studenty, ale i veřejnost.“

Současně s modernizací ubytovacích kapacit pavilonu byl odstraněn i havarijní stav technických rozvodů a technologického vybavení budovy kompletní výměnou všech sítí a technologií (kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, datových rozvodů, výtahu).

Na všech pavilonech mají nyní studenti k dispozici bezplatně pevné i WIFI připojení k univerzitní vysokokapacitní datové síti a internetu.

Z důvodu většího komfortu ubytovaných byla v uplynulých 10 letech kapacita kolejí postupně snížena o cca 600 lůžek, kdy se 3 a 4lůžkové pokoje postupně změnily na dvoulůžkové. Na všech pavilonech byla zmodernizována sociální zařízení a pokoje byly vybaveny novým nábytkem a matracemi. V následujících tří až pěti letech by se měl kompletně opravovat další pavilon kolejí, a to pavilon D.

Důležitá je i skutečnost, že přestože všechny uvedené změny a vylepšení kolejí jsou financovány z vlastních příjmů Správy kolejí a menzy, ceny ubytování se ani pro nový akademický rok 2017/2018 nezvyšují a zůstaly na výši předcházejících let.

Za ubytování na kolejích ve dvoulůžkových pokojích při obsazení dvěma studenty zaplatí vysokoškoláci každý od 2 600 do 4 050 Kč měsíčně.

Kromě toho mají pardubičtí vysokoškoláci možnost využívat 5 míst s 620 místy u stolu, kde zajišťuje univerzitní menza stravování, případně jinou formu občerstvení. Připraví až 2 000 jídel denně a až 300 tisíc teplých jídel ročně. V hlavním kampusu v Polabinách funguje pro výdej jídel bezobjednávkový systém.

Kolejné a stravování v menze či v bufetu u Lavičky Václava Havla v univerzitním kampusu, případně v dalších univerzitních areálech, lze platit pomocí bezhotovostní platby na studentskou či zaměstnaneckou kartu.

K začátku letošního akademického roku a zájmu vysokoškoláků o ubytování na kolejích jejich ředitel Ďurovec dodává:

„Počet studentů a jejich zájem o ubytování na kolejích sice mírně klesá, protože si vysokoškoláci často společně pronajímají samostatné byty v Pardubicích, jejichž trh se ve městě více otevřel, ale přesto máme v posledních 10 letech na začátku akademického roku kapacitu kolejí vždy naplněnou. Díky modernějšímu pavilonu budeme schopni vyjít zase více vstříc nárokům našich ubytovaných na kvalitu a komfort bydlení.“

Oficiální otevření zmodernizovaného PAVILONU C vysokoškolských kolejí Univerzity Pardubice se uskuteční ve čtvrtek 14. září v 11 hodin v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Investor: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Dodavatel stavby: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno  
Projektant: CODE s.r.o., Pardubice
Zahájení stavby: 1.8. 2016
Dokončení stavby: 30.6. 2017
Náklady (na stavební část): 40,5 mil. Kč 
Financování: z vlastních příjmů Správy kolejí a menzy Univerzity Pardubice (s využitím dlouhodobého investičního úvěru) 
Ubytovací kapacita před rekonstrukcí: 350 lůžek ve 169 pokojích se sdíleným sociálním zařízením
Ubytovací kapacita po rekonstrukci: 192 lůžek ve 101 apartmánech

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice
Aktualita