Univerzita má dva zástupce ve Sněmu Akademie věd

2. 5. 2022

Historik prof. Petr Vorel z Fakulty filozofické a chemik prof. Aleš Růžička z Fakulty chemicko-technologické uspěli na konci dubna ve volbách do Akademického sněmu Akademie věd ČR (AV ČR).

Jeho členy se v kategorii významných domácích a zahraničních vědců stávají na období 2022- 2026. Více zástupců má v Akademickém sněmu AV ČR pouze Univerzita Karlova a ČVUT v Praze. Oba zástupci Univerzity Pardubice jsou už od loňska členy Vědecké rady Akademie věd České republiky.

Akademický sněm je nejvyšší orgán Akademie věd ČR. Kromě ředitelů a vědeckých pracovníků 54 výzkumných institucí Akademie věd jej tvoří zástupci vysokých škol, státních orgánů, ale i průmyslu nebo obchodu. Schází se od roku 1993 vždy dvakrát ročně a má zhruba 260 členů. V jeho čele stojí předsedkyně Eva Zažímalová, kterou do funkce jmenoval prezident ČR loni v březnu.

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. z Fakulty filozofické, byl prvním vedoucím Ústavu historických věd od jeho založení na tehdejší Fakultě humatnitních studií Univerzity Pardubice (2001). Později působil ve vedoucích funkcích na Fakultě filozofické a na Univerzitě Pardubice (proděkan, děkan, prorektor). Po externí aspirantuře na Historickém ústavu Akademie věd ČR (1994) absolvoval habilitaci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999) a profesorské řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci (2004). Dlouhodobě působí jako hlavní představitel historické oborové komunity v České republice (předseda Sdružení historiků České republiky 2006-2011; předseda Českého národního komitétu historiků od 2011 dosud). Je členem Učené společnosti České republiky a významných zahraničních vědeckých gremií (Collegium Carolinum – München; The Comenius Academic Club – New York). V roce 2017 získal Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v roce 2019 Palackého medaili Akademie věd ČR za zásluhy v oboru historie.

Prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice byl od počátku svých studií součástí výzkumné skupiny Prof. J. Holečka (od roku 1993). Od roku 1999 byl zaměstnán jako výzkumný pracovník. V roce 2001 absolvoval doktorské studium a začal nezávislou vědeckou kariéru. V roce 2003 vykonal postdoktorátní stáž v rámci Royal Society/NATO fellowship u Prof. Michaela F. Lapperta na Sussex University v Brightonu ve Velké Británii. V dalších letech vykonal krátkodobé pobyty a přednášel na zahraničních univerzitách (Dijon, Zaragoza, Brusel, Saitama, Zürich, Chemnitz, Graz, Mnichov, Wuerzburg a KIT Karlsruhe). V roce 2005 se stal docentem a v roce 2011 byl jmenován profesorem pro obor Anorganická chemie. Je členem redakční rady časopisů Applied Organometallic Chemistry, Main Group Metal Chemistry, Journal of Organometallic Chemistry a Crystals, předsedou organizačního výboru konference International Conference on Organometallic Chemistry, předsedou a členem několika oborových a vědeckých rad a členem Učené společnosti ČR. V roce 2002 získal cenu za nejlepší sadu prací v oboru spektroskopie od České spektroskopické společnosti, roce 2008 Baderovu cenu za organickou chemii. Výsledky jeho výzkumu o kladně nabitých karboranech publikoval loni prestižní časopis Nature Communications.