Univerzita je součástí sítě SPARK Global

13. 8. 2018
Věda a výzkum

Za účasti zástupců pětadvaceti výzkumných institucí z celého světa se ve dnech 21. – 22. července uskutečnilo v pořadí 4. výroční setkání členů sítě SPARK Global. Na jednání, jež probíhalo v nejstarší berlínské univerzitní nemocnici Charité, reprezentovali naši univerzitu Ing. Michal Svoboda a Ing. Karolina Kašparová z Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ).

Univerzita Pardubice se k programu SPARK, který byl založen v roce 2006 na Stanfordově univerzitě v USA za účelem propojení výzkumu v oblasti biomedicíny a zdravotnických prostředků s klinickou praxí, připojila jako první instituce z České republiky v březnu tohoto roku. Zástupci výzkumných institucí, které implementovaly program SPARK, se každoročně setkávají na výročním zasedání sítě SPARK Global. Letošní zasedání hostil Berlín.

Prezentace Univerzity Pardubice a její výzkumné činnosti

V úvodu setkání byl poskytnut prostor pro představení programů SPARK ze strany jednotlivých členských institucí. V sekci nových a plánovaných programů prezentovala Univerzitu Pardubice a její program SPARK Ing. Karolina Kašparová. Pozornost vzbudily jak dosavadní výsledky naší univerzity v oblasti biomedicínského a souvisejícího výzkumu, tak plán implementace programu v podmínkách pardubické univerzity.

Navázaní kontaktů se zástupci světových institucí

V průběhu setkání se zástupcům z Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice podařilo navázat řadu nových kontaktů se zástupci zahraničních institucí, např. University of Tsukuba, University of Toronto, Osaka University Hospital, National Taiwan University, Tel Aviv University, Weizmann Institute of Science, University of Bordeaux, Translational Research Institute Australia, Harry Perkins Institute of Medical Research Australia a dalších.

Na závěr dvoudenního zasedání v Berlíně se uskutečnilo intenzivní školení metodiky SPARK pro nové členy. „Z pohledu dlouhodobého rozvoje programu SPARK na naší univerzitě bude klíčové další rozšiřování neformální sítě poradců z různých oborů, zejména z oblasti průmyslového využití výsledků projektů a správné výrobní praxe, ale také z oblasti investic a financování výzkumu,“ řekl Ing. Michal Svoboda.

„Neméně důležité bude pro SPARK Pardubice také nastavení specifických procesů pro podporu projektů v oblasti diagnostických metod, zdravotnických prostředků, látek s potenciálním terapeutickým účinkem a souvisejících technologií,“ uvedla k dalšímu využití metodiky SPARK na Univerzitě Pardubice Ing. Karolina Kašparová.

Nové webové stránky programu SPARK Pardubice, přednášky a prezentace univerzity na konferencích

Na nově spuštěných webových stránkách https://spark.upce.cz/ bude vytvořen prostor pro prezentaci relevantních projektů a týmů na naší univerzitě, potenciálně vhodných pro zapojení do programu. Důležitým místem pro prezentaci univerzity jako instituce, relevantních týmů a projektů bude rovněž databáze SPARK Global, k jejímuž zprovoznění dojde do konce roku.

Článek v plném znění čtěte na stránkách e-Zpravodaje.

 

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů ve spolupráci s CTTZ