Univerzita chystá pro děti a mládež letní školy a příměstské tábory. Letní školy pro středoškoláky mají ještě poslední volná místa.

5. 05. 2018

I v srpnu bude na Univerzitě Pardubice živo. Univerzita připravuje pro děti a mládež sérii příměstských táborů a letních škol. Desítky dětí – mladých nadějných vědců, vědkyň a sportovců se na chvíli stanou vysokoškoláky a badateli, případně akademickými sportovci. Letošní novinkou je speciální „ajťácká“ letní škola pro dívky středoškolačky.

DĚTSKÁ UNIVERZITA poslední týden prázdnin, ve dnech 27. až 31. srpna, je již obsazena. Zájem o oblíbený týdenní populárně-naučný program pro děti ve formě příměstského tábora, tzv. „day kempu“, byl veliký hned po jeho vyhlášení. Bude probíhat od pondělí do pátku každý den 8 až 17 hodin. „Dopoledne zavítají skupiny dětí vždy do laboratoří a učeben některé ze sedmi fakult univerzity a odpoledne je čeká volnější sportovní aktivity, outdoorové hry, kvízy, soutěže a podobně,“ říká k oblíbené dětské univerzitě její univerzitní organizátorka Ing. arch. Iva Svobodová. „Kromě bohatého vzdělávacího a zábavného programu dětem zajistíme i obědy a pitný režim. Svačiny už si přinesou vlastní z domova.“

Dostatek zájemců a plnou kapacitu hlásí i PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR, který pořádá Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice pod názvem „NAJDI SVOJI CESTU“. Koná se rovněž poslední prázdninový týden (27. až 31. srpna v čase 7:30 až 16:30 hodin) pro děti od 6 do 12 let. Děti si vyzkouší míčové i raketové sportovní hry, netradiční hry, zážitkové hry, vodní turistiku. Čeká je týden plný sportovního dobrodružství jak venku, tak v univerzitních tělocvičnách i celodenní výlet, samozřejmě v závislosti na počasí.

Přihlásit se mohou zájemci ještě do dvou letních škol Univerzity Pardubice určených středoškolákům:

LETNÍ ŠKOLU PRO STŘEDOŠKOLÁKY pořádá ve dnech 20. až 24. srpna DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Je pro ně připraven interaktivní týdenní program s dopravní problematikou. Mládež se naučí např. vyrobit si elektronické hrací kostky, zkusí si programování svítivé diody nebo generátoru náhodných čísel, seznámí se s osazováním desek plošných spojů, pájením čipů, zahraje si logistickou hru simulující dodavatelsko-odběratelský řetězec, podívá se do dopravního sálu s modelem železnice, vyzkouší lukostřelbu, geocaching a různé outdoorové hry, kvízy, soutěže. Letní škola obnáší i nocleh na vysokoškolských kolejích. To vše nabízí dopravní fakulta pro účastníky letní školy ZDARMA!

Přihlášky přijímáme na telefonu 466 036 409, 601 082 714 nebo na e-mailu zlatuse.sojkova@upce.cz. Více na www.upce.cz/letni-skola-2018-svet-je-pohybu

Letošní NOVINKOU je LETNÍ ŠKOLA IT PRO DÍVKY ZE STŘEDNÍCH ŠKOL, která je plánována na poslední prázdninový týden 27. až 31. srpna. Během jednoho týdne si dívky vyzkouší tvorbu webových stránek, grafiku, základy programování a dokonce i něco z datové analytiky. Připraveny jsou hry a kvízy týkající se IT bezpečnosti, informace o fungování internetu a informatice, potřebné i zajímavé. I účastnice této speciální „ajťácké“ dívčí letní školy budou bydlet na vysokoškolských kolejích, aby si vyzkoušely kompletní život vysokoškolaček. Letní školu připravilo Kariérní centrum Univerzity Pardubice ve spolupráci se spolkem Czechitas. I tato letní škola je pro její účastnice ZDARMA!

Přihlášky přijímáme na telefonu 466 036 482 nebo na e-mailu iva.svobodova@upce.cz; helena.volejnikova@upce.cz; lucie@czechitas.cz; více info na https://www.upce.cz/letni-skola-2018-it-pro-holky

Obě zmíněné letní školy pro středoškoláky mohou proběhnout za takto výhodných podmínek, tj. ZDARMA, díky projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který podporuje rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice (projekt s reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320).

V týdnu mezi 11. – 19. srpnem pak mohou všichni zájemci, mladí i starší, navštívit univerzitní vědecký SCIENCE POINT a SPORTOVNÍ AKADEMICKÉ STANOVIŠTĚ v parku Na Špici při SPORTOVNÍM PARKU PARDUBICE, spolupořádaném městem Pardubice, sportovními kluby a univerzitou. Pro návštěvníky připravila Univerzita Pardubice i letos speciální populárně-naučný program s atraktivními a interaktivními vědeckými a technickými ukázkami a demonstracemi i vlastní sportovní stanoviště.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice