Třicítka dětí v kůži vysokoškoláka. V rámci Dětské univerzity stráví týden na Univerzitě Pardubice další zvídavá mládež

21. 8. 2017

V pondělí 21. srpna začal na Univerzitě Pardubice příměstský tábor pro další třicítku dětí z Pardubic a okolí. Do kampusu se nastěhují na jeden prázdninový týden a již popáté zkusí předběhnout čas. Pomyslně totiž přeskočí hned několik tříd, aby si v posluchárnách a laboratořích vyzkoušely, co obnáší studentský život vysokoškoláků a s indexem v ruce putovaly univerzitou.  

Místa v dětské univerzitě mizí každým rokem na jaře téměř okamžitě. Rodiče mají o tento letní program se zábavnými i vzdělávacími aktivitami velký zájem. Kapacita třiceti dětí je zcela vyčerpána i letos, a tak děti ve věku 10 až 16 let rozděleni do dvou skupin putují po pěti fakultách (ze 7) Univerzity Pardubice a sbírají hodnocení do svých prvních indexů. Rozhlížejí se v posluchárnách, učebnách i specializovaných laboratořích nejen v areálu hlavního pardubického kampusu. Kromě získání nových znalostí testují i univerzitní sportoviště při nejrůznějších hrách.

„Dnes jsme obě skupiny poté, co se dopoledne děti mezi sebou seznámily, vzali na Fakultu zdravotnických studií v areálu u Černé za Bory, kde si prohlédli prostory fakulty, ale i některé unikátní zdravotnické modely, které si vyzkoušeli přímo na sobě. Ujistili se zároveň, že z nemocnic a zdravotnických zařízení není třeba mít strach, který nepomáhá léčení,“ doplnila k pondělnímu programu organizátorka Dětské univerzity Ing. arch. Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice, která prázdninový program organizuje pro děti již pátým rokem.

V dalších dnech zavítají malí vysokoškoláci dále na Fakultu ekonomicko-správní, kde si vyzkouší programování a potrápí své hlavy matematickými rébusy, a jedno dopoledne prozkoumají též Fakultu elektrotechniky a informatiky, která pro změnu sídlí v centru města na náměstí Čs. legií. Odpoledne jim pak zpestří hry v kampusu, návštěvu vybraných výstav Východočeského muzea v Pardubicích na zámku nebo setkání s hasiči doplněné povídáním o bezpečnosti.

„Na dopravní fakultě si děti vyzkouší simulaci výrobní linky dopravních prostředků. Spolu s lektorem si zkusí namodelovat obdobnou malou výrobní linku a vyrobit tak traktor nebo motorku, jejichž výroba trvá ve skutečnosti jen několik hodin. Uvidí tu, jak obstojí v celém procesu a jestli zvládnou vyrobit třeba pět nebo deset motorek či traktorů, a to v krátkém časovém úseku a přitom bez chyb,“ doplňuje k programu na další fakultě Univerzity Pardubice - Dopravní fakultě Jana Pernera Iva Svobodová.

Závěrečný den letní školy – pátek 25. srpna – stráví obě skupiny dětí při dopolední badatelské činnosti na Fakultě chemicko-technologické, kde zkusí očkovat bakterie. Odpoledne se pak přesunou do prostor univerzitní loděnice, kde po kontrole všech indexů obdrží z rukou univerzitního maskota diplom o úspěšném absolvování pátého ročníku Dětské univerzity. A zařadí se tak pomyslně k absolventům Univerzity Pardubice.

Sérii příměstských táborů uzavře v posledním prázdninovém týdnu od 28. srpna do 1. září katedra tělovýchovy a sportu. V příměstském sportovním táboru nazvaném „Upáčkova sportovní dobrodružství“ připravila pro malé sportovce týden plný dobrodružství v pohybu, jak v univerzitní tělocvičně, tak i venku. Děti si vyzkouší míčové i raketové sporty, netradiční a zážitkové hry, vodní turistiku a spoustu dalších sportovních aktivit.

Bližší informace k Dětské univerzitě:
Ing. arch. Iva Svobodová
organizátorka Dětské univerzity
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
telefon 466 036 482, mobil 606 694 170
e-mail iva.svobodova@upce.cz

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555, mobil 602 487 730
e-mail promotion@upce.cz