Tři fakulty letos slaví výročí

3. 7. 2018

V letošním roce slaví hned tři fakulty Univerzity Pardubice významná výročí. Před pětadvaceti se v Litomyšli začalo s výukou restaurování a stejný počet let uplynul i od vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera. Nejmladším „oslavencem“ je Fakulta elektrotechniky a informatiky, která vznikla před deseti lety.

Zřizovací listina, tehdy soukromé Školy restaurování a konzervačních technik Litomyšl, z níž postupem času vznikla nejprve vyšší odborná škola, potom soukromá vysoká škola neuniverzitního typu a nakonec v roce 2005 samostatná fakulta veřejné vysoké školy - Fakulta restaurování, byla podepsána 22. dubna 1993. Za čtvrt století vychovala litomyšlská škola mnoho odborníků, kteří pomohli zachránit řadu významných památek nejen u nás, ale i v zahraničí.

Pětadvacet let od svého založení si letos připomíná také Dopravní fakulta Jana Pernera. V současné době poskytuje fakulta komplexní vzdělání v oblasti dopravy s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy nebo výzkumné či projektové organizace.

Fakulta elektrotechniky a informatiky je nejmladší fakultou univerzity a svou činnost zahájila před deseti lety. Její obory jsou velmi žádané, což je dáno odrazem zaměření na rychle se rozvíjející oblasti informačních technologií, elektrotechniky a automatizace.

Více se o výročí fakult dočtete v e-Zpravodaji.

Fakulta restaurování si připomněla významné výročí - 25 let existence školy

Nejmladší Fakulta elektrotechniky a informatiky slaví 10 let

 

Bc.Věra Přibylová
OPVV