Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016

Kód/Typ Název studijního programu/oboru Forma studia Akad. titul Délka studia OPP U/P Vyučovací jazyky
B5341  Ošetřovatelství
  Všeobecná sestra P Bc. 3 45 313/69 český jazyk
  Všeobecná sestra kombinovaná K Bc. 3 45 141/56 český jazyk
B5349 Porodní asistence
  Porodní asistentka P Bc. 3 45 155/71 český jazyk
B5345 Specializace ve zdravotnictví
  Zdravotnický záchranář P Bc. 3 45 163/52 český jazyk
  Radiologický asistent P Bc. 3 45 84/66 český jazyk
B5350 Zdravotně sociální péče
  Zdravotně-sociální pracovník P Bc. 3 45 63/46 český jazyk
N5341  Ošetřovatelství
  Ošetřovatelská péče v interních oborech P Mgr. 2 25 46/41 český jazyk
  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech P Mgr. 2 25 29/27 český jazyk
N5345  Specializace ve zdravotnictví
  Perioperační péče v gynekologii a porodnictví P Mgr. 2 40 44/38 český jazyk
P5341  Ošetřovatelství
  Ošetřovatelství P Ph.D. 3 3 1/1 český jazyk
  Ošetřovatelství kombinované K Ph.D. 3 2 5/4 český jazyk