Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U* = počet uchazečů v prvním kole přijímacího řízení pro akad. rok 2015/2016

Kód/Typ Název studijního programu/oboru Forma studia Akad. titul Délka studia OPP U* Vyučovací jazyky
B6101 Filozofie
  Filozofie P Bc. 3 20 31 český jazyk
  Religionistika P Bc. 3 20 21 český jazyk
B6107 Humanitní studia
  Humanitní studia P Bc. 3 60 216 český jazyk
B6703 Sociologie            
  Sociální antropologie P Bc. 3 60 96 český jazyk
B7105 Historické  vědy
  Kulturní dějiny P Bc. 3 40 42 český jazyk
  Historicko-literární studia P Bc. 3 35 54 český jazyk
  Spisová a archivní služba P Bc. 3 15 13 český jazyk
B7310 Filologie
  Anglický jazyk pro odbornou praxi P Bc. 3 40 323 český jazyk
  Německý jazyk pro odbornou praxi P Bc. 3 40 41 český jazyk
B7507 Specializace v pedagogice
  Anglický jazyk - specializace v pedagogice P Bc. 3 40 165 český jazyk
B7105 Historické  vědy (dvouoborové studium)
  Ochrana hmotných památek + Historie P Bc. 3 35 37 český jazyk
B7310 Filologie (dvouoborové studium)
  Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie P Bc. 3 10 0 český jazyk
  Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika P Bc. 3 0 323 český jazyk
  Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie P Bc. 3 20 0 český jazyk
  Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie P Bc. 3 40 18 český jazyk
N6101 Filozofie
  Religionistika P Mgr. 2 15 20 český jazyk
  Filozofie P Mgr. 2 15 10 český jazyk
N6703  Sociologie
  Sociální antropologie P Mgr. 2 30 48 český jazyk
N7105  Historické  vědy
  Kulturní dějiny P Mgr. 2 50 58 český jazyk
7310 Filologie
  Anglická filologie P Mgr. 2 20 0 český jazyk
N7503  Učitelství  pro základní školy
  Učitelství anglického jazyka P Mgr. 2 20 21 český jazyk
N7507  Specializace v pedagogice
  Resocializační pedagogika P Mgr. 2 30 98 český jazyk
P6101  Filozofie
  Filozofie P,K Ph.D. 3 5 5 český jazyk
  Religionistika P,K Ph.D. 3 5 5 český jazyk
P7105  Historické  vědy
  Historie P,K Ph.D. 3 10 20 český jazyk