Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016

Kód/Typ Název studijního programu/oboru Akad. titul Forma studia Délka studia OPP U/P Vyučovací jazyky
B86202 Hospodářská politika  a správa
  Veřejná ekonomika a správa Bc. P, K 3 110+80 316+128/110+80 český jazyk
B6208 Ekonomika a management
  Management podniku Bc. P, K 3 80+40 234+91/80+40 český jazyk
  Management ochrany podniku a společnosti Bc. P, K 3 50+40 98+45/50+40 český jazyk
  Ekonomika a provoz podniku Bc. P, K 3 120+40 441+106/120+40 český jazyk
B6209 Systémové inženýrství a informatika
  Informatika ve veřejné správě Bc. P, K 3 60+40 60+30/50+30 český jazyk
  Regionální a informační management Bc. P, K 3 60+40 40+20/40+20 český jazyk
  Informační a bezpečnostní systémy Bc. P, K 3 50+40 40+20/40+20 český jazyk
  Management finančních rizik Bc. P 3 50 45/40 český jazyk
N6202  Hospodářská politika  a správa
  Ekonomika veřejného sektoru Ing. P, K 2 60+50 85+80/60+50 český jazyk
  Regionální rozvoj Ing. P 2 50 55/30 český jazyk
  Regional Development and Governance Ing. P 2 20 10/10 anglický jazyk
N6208 Ekonomika a management
  Ekonomika a management podniku Ing. P, K 2 120+80 169+159/80+40 český jazyk
N6209 Systémové inženýrství a informatika
  Pojistné inženýrství Ing. P 2 50 60/50 český jazyk
  Informatika ve veřejné správě Ing. P, K 2 50+40 26+20/26+20 český jazyk
  Regionální a informační management Ing. P, K 2 50+40 25+20/25+20 český jazyk
P6202  Hospodářská politika  a správa
  Regionální a veřejná ekonomie Ph.D. P, K 3 10+5 4+1/4+1 český jazyk
P6209  Systémové inženýrství a informatika
  Informatika ve veřejné správě Ph.D. P, K 3 10+5 1+1/1+1 český jazyk
P6208  Ekonomika a management
  Management Ph.D. P, K 3 10+5 7+6/7+6 český jazyk