Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016

Kód/Typ Název studijního programu/oboru Forma studia Akad. titul Délka studia OPP U/P Vyučovací jazyky
B2646 Informační technologie
  lnformační technologie P Bc. 3 200 438/278 český jazyk
B2612 Elektrotechnika a informatika
  Komunikační a mikroprocesorová technika P Bc. 3 125 93/72 český jazyk
  Řízení procesů P Bc. 3 75 95/67 český jazyk
N2646  Informační technologie
  lnformační technologie P lng. 2 100 68/60 český jazyk
N2612  Elektrotechnika a informatika
  Komunikační a řídicí technologie P lng. 2 100 24/22 český jazyk
  Řízení procesů P lng. 2 100 9/9 český jazyk
P2612  Elektrotechnika a informatika
  lnformační, komunikační a řídící technologie P,K Ph.D. 4 12 10/8 český jazyk