Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016

 

Kód/Typ Název studijního programu/oboru Forma studia Akad. titul Délka studia OPP U/P Vyučovací jazyky
B2830 Farmakochemie a medicinální  materiály
  Farmakochemie a medicinální materiály P Bc. 3 110 231/198 český jazyk
B2829 Anorganické a polymerní materiály
  Anorganické materiály P Bc. 3 30 5/4 český jazyk
  Polymerní materiály a kompozity P Bc. 3 25 15/11 český jazyk
B2802 Chemie a technická  chemie
  Chemie a technická chemie P Bc. 3 250 136/92 český jazyk
B2901 Chemie a technologie  potravin
  Hodnocení a analýza potravin P Bc. 3 100 151/119 český jazyk
B3441  Polygrafie            
  Polygrafie P Bc. 3 80 83/71 český jazyk
B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních  materiálů
  Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů P Bc. 3 50 22/16 český jazyk
B3912 Speciální chemicko-biologické obory
  Klinická biologie a chemie P Bc. 3 150 203/150 český jazyk
  Zdravotní laborant P Bc. 3 70 nově akreditován český jazyk
B2807 Chemické a procesní inženýrství
  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků P Bc. 3 130 64/57 český jazyk
  Ochrana životního prostředí P Bc. 3 60 75/55 český jazyk
N1407  Chemie
  Analytická chemie P Ing. 2 20 17/11 český jazyk
  Anorganická a bioanorganická chemie P Ing. 2 12 6/4 český jazyk
  Organická chemie P Ing. 2 12 3/3 český jazyk
  Technická fyzikální chemie P Ing. 2 15 11/10 český jazyk
N2807  Chemické a procesní inženýrství
  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků P Ing. 2 40 25/20 český jazyk
  Chemické inženýrství P Ing. 2 5 6/3 český jazyk
  Ochrana životního prostředí P Ing. 2 20 32/19 český jazyk
N2808  Chemie a technologie  materiálů
  Anorganická technologie P Ing. 2 15 9/9 český jazyk
  Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů P Ing. 2 10 5/5 český jazyk
  Materiálové inženýrství P Ing. 2 15 14/13 český jazyk
  Organické povlaky a nátěrové hmoty P Ing. 2 10 10/7 český jazyk
  Technologie organických specialit P Ing. 2 8 5/4 český jazyk
  Technologie výroby a zpracování polymerů P Ing. 2 10 7/4 český jazyk
  Teorie a technologie výbušin P Ing. 2 10 5/3 český jazyk
  Vlákna a textilní chemie P Ing. 2 10 2/- český jazyk
N2901  Chemie a technologie  potravin
  Hodnocení a analýza potravin P Ing. 2 25 53/26 český jazyk
N3441  Polygrafie
  Polygrafie P Ing. 2 15 16/12 český jazyk
N3912  Speciální chemicko-biologické obory
  Analýza biologických materiálů P Mgr. 2 20 29/17 český jazyk
  Bioanalytik P Mgr. 2 25 33/23 český jazyk
P1418  Anorganická chemie
  Anorganická chemie P, K Ph.D. 4 ** 5/5 český jazyk
P1421  Organická chemie
  Organická chemie P, K Ph.D. 4 ** 3/3 český jazyk
P1419  Analytická chemie
  Analytická chemie P, K Ph.D. 4 ** 13/13 český jazyk
P1420  Fyzikální chemie
  Fyzikální chemie P, K Ph.D. 4 ** 5/5 český jazyk
P2832  Chemie a chemické technologie
  Anorganická technologie P, K Ph.D. 4 ** 3/3 český jazyk
  Organická technologie P, K Ph.D. 4 ** -/- český jazyk
P2833  Chemie a technologie  materiálů
  Chemie a technologie anorganických materiálů P, K Ph.D. 4 ** 2/2 český jazyk
  Povrchové inženýrství P, K Ph.D. 4 ** 7/7 český jazyk
P2837  Chemické a procesní inženýrství
  Environmentální inženýrství P, K Ph.D. 4 ** 9/9 český jazyk
  Chemické inženýrství P, K Ph.D. 4 ** -/- český jazyk

** odhad počtu přijímaných závisí na kapacitě školícího pracoviště a počtu uchazečů
*** nový studijní obor