Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
P - prezenční forma studia
K - kombinovaná forma studiaOPP = odhadovaný počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
% úspěšnost přihlášení vs. nastupující = procentuální vyjádření počtu přihlášených / počet přijatých pro akad. rok 2015/2016 - rozděleno dle prezenčního a kombinovaného studia.
Počet uchazečů a přijímaných studentů je téměř totožný, ale procento je v některých případech nižší, protože uchazeč nenastoupí ke studiu, ačkoliv je přijat.

Kód/typ Název studijního programu/oboru  – zaměření

Akad. titul

Délka studia

OPP

% úspěšní přihlášení vs. nastupující

Vyučovací jazyk

Forma P

Forma K

Forma P

Forma K

B3709 Dopravní technologie  a spoje

 

Dopravní management, marketing a logistika

Bc.

3

65

20

58%

78%

český jazyk

Management elektronických komunikací a poštovních služeb

Bc.

3

40

15

48%

87%

český jazyk

Technologie a řízení dopravy – Technologie a řízení dopravních systémů

Bc.

3

80

25

72%

87%

český jazyk

Technologie a řízení dopravy – Logistické technologie

Bc.

3

25

15

63%

71%

český jazyk

Aplikovaná informatika v dopravě

Bc.

3

25

15

56%

83%

český jazyk

Dopravní prostředky – Silniční vozidla

Bc.

3

80

20

80%

63%

český jazyk

Dopravní prostředky – Kolejová vozidla

Bc.

3

30

15

73%

70%

český jazyk

Dopravní prostředky – Ochrana životního prostředí v dopravě

Bc.

3

25

15

61%

100%

český jazyk

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Bc.

3

40

15

77%

83%

český jazyk

B3607

Stavební inženýrství
  Dopravní stavitelství

Bc.

4

60

20

59%

84%

český jazyk

N3708

Dopravní inženýrství a spoje

 

Aplikovaná informatika v dopravě

Ing.

2

10

5

100%

100%

český jazyk

Dopravní management, marketing a logistika

Ing.

2

20

15

88%

81%

český jazyk

Dopravní prostředky – Silniční vozidla

Ing.

2

20

10

80%

67%

český jazyk

Dopravní prostředky – Kolejová vozidla

Ing.

2

10

5

100%

100%

český jazyk

Dopravní prostředky – Ochrana životního prostředí v dopravě

Ing.

2

10

5

75%

100%

český jazyk

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Ing.

2

10

5

100%

100%

český jazyk

Technologie a řízení dopravy

Ing.

2

25

15

93%

95%

český jazyk

N3607

Stavební inženýrství
  Dopravní stavitelství

Ing.

1,5

15

5

88%

95%

český jazyk