Studentské výměny pokračují

8. 12. 2022

Do německého Ambergu vyjeli v uplynulých dnech studenti tří fakult Univerzity Pardubice. Studentům se představují budoucí perspektivy i kariérní příležitosti a cesta je důležitá také pro výuku jazyků.

Studijní cestu na partnerskou vysokou školu OTH Amberg-Weiden absolvovali studentky a studenti z Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty ekonomicko-správní a Fakulty chemicko-technologické na konci listopadu s podporou Jazykového centra a projektu Blick über die Grenze - Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten in Bayern und Tschechien“.

k obnovení studentských výměn se univerzita vrací po odeznění celosvětové pandemie. Osobní setkání studentů by mělo vyvážit pokles česky se učících studentů na německé vysoké škole a německy se učících studentů na Univerzitě Pardubice. K tomu se využívá program krátkodobých studijních cest studentů UPCE do Ambergu a Weidenu doplněný o nová témata.

Studentům se představují budoucí perspektivy a kariérní příležitosti nejen v příhraničních regionech. Součástí programu je kromě výuky i nácvik praktických dovedností jako například správná formulace žádosti o místo a životopisu. Spolu s informacemi o pobytech Erasmus na bavorských univerzitách, návštěvou kariérního centra, prohlídkou regionální firmy a v neposlední řadě komunikací v německém jazyce a poznáváním interkulturních rozdílů obou sousedních zemí je studijní cesta jedním z důležitých faktorů při výuce cizích jazyků na UPCE.

Vysoká škola OTH Amberg-Weiden spolupracuje s Jazykovým centrem Univerzity Pardubice již několik let. V letech 2018 a 2019 se uskutečnily exkurze studentů obou vysokoškolských institucí, v roce 2019 byla uzavřena smlouva programu Erasmus a v akademickém roce 2022/23 je OTH Amberg-Weiden také partnerem Univerzity Pardubice v programu „Erasmus+ Blended Intensive Programme Staff Training“.

Projekt byl podán v rámci dotačního programu „Bavorsko-české akademické projekty 2022“ u BTHA (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur), úspěšně schválen a poskytne tak finance pro obě partnerské instituce.