Studentka Fakulty filozofické Denisa Vídeňská získala v celostátní soutěži Historie 2018 nejvyšší ocenění - Cenu Josefa Šusty

28. 5. 2018

Studentka Denisa Vídeňská je první studentkou Univerzity Pardubice, která získala nejvyšší ocenění v celostátní soutěži mladých historiků - za nejlepší písemný příspěvek obdržela Cenu Josefa Šusty. Ve své práci „Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století“ se věnuje korespondenci, deníkům a memoárům dětí ze šlechtické rodiny Auerspergů.

Nejvýše ohodnocená a oceněná práce Denisy Vídeňské napomáhá definovat, jak docházelo k předávání významných symbolických prvků aristokratické kultury a popisuje způsoby, jimiž si mladé šlechtičny prostřednictvím vlastního aktivního přístupu ke hrám osvojovaly podobu tradic a hodnot odpovídajících jejich postavení ve společnosti 19. století.

„Oceněná práce Denisy Vídeňské může být zajímavá pro každého, kdo má blízko k širšímu regionu Pardubicka, neboť v ní detailně zpracovává korespondenci, deníky a memoáry dětí ze šlechtické rodiny Auerspergů, která vlastnila v 19. století mimo jiné i zámek ve Slatiňanech či ve Žlebech,“ představuje odbornou práci školitel Denisy Vídeňské doktor Vladan Hanulík z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. „Kdo dnes míjí Kočičí hrádek v areálu zámku Slatiňany již patrně ani netuší, že podobné stavby, ale i obyčejné panenky, s nimiž si hrály mladé šlechtičny, byly promyšleným způsobem zapojovány vychovateli a rodiči mladých aristokratů a aristokratek do jejich vzdělávání a sloužily ke vštěpování tradic, na nichž spočívala rodová kontinuita.“

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů se každoročně účastní soutěže se svými odbornými články v délce 30 stran na celostátní studentské vědecké konferenci „Historie“. Při letošním ročníku, který organizovala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v dubnu t.r., se svými příspěvky vystoupilo 26 účastníků.

Jedenáct nejvýše ohodnocených vystoupení se dočká publikace v odborném sborníku. Ten nejkvalitnější příspěvek pak získává Cenu Josefa Šusty. Denise Vídeňské se podařilo získat právě onu cenu nejvyšší a předčila tak úspěch studenta Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Filipa Vávry, který v soutěži zabodoval roce 2016.

Porota v soutěži zohledňuje odborné zpracování příspěvku a schopnost prezentace tématu na konferenci. V soutěži O Cenu Josefa Šusty, jež je organizována výborem Sdružení historiků České republiky, je pak pro ocenění rozhodující originalita volby a metodické pojetí tématu, stejně jako využití archivních pramenů a práce s nimi. Komise při posuzování přihlíží výhradně ke kvalitě písemné verze textu,” říká k odbornému hodnocení soutěžících Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Univerzitu Pardubice a její Fakultu filozofickou reprezentovaly dvě studentky - Denisa Vídeňská s příspěvkem „Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století“ a Věra Pastuchová s tématem: „Antonín Kryštofek, osud jednoho slezského chlapce“.

Pro řadu účastníků konference znamená úspěch v soutěži zásadní pozitivní stimul pro rozvíjení budoucí úspěšné profesní kariéry.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice