Studenti záchranáři se učí také zachraňovat životy ve vodě

17. 5. 2019

Téměř třicítka studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice oboru Zdravotnický záchranář prochází také speciálním potápěčským kurzem. Se záchranou na vodě se vysokoškoláci seznamují v areálu vodních sportů loděnice Univerzity Pardubice, kde se učí ovládat plavidla, ale také v bazénu pardubického aquacentra. Tam trénují ponory a zkouší techniky obrany zachránce (plavčíka). Další lekce potápění absolvují v lomu Leštinka na Chrudimsku. 

Během kurzu si budoucí záchranáři osvojují záchranářské dovednosti ve vodě, naučí se orientovat v terénu a řešit krizové situace. „Náplní kurzu je potápění s ABC, teorie potápění s dýchacím přístrojem, seznámení se s fyzikálními a fyziologickými aspekty potápění, diagnostikou potápěčských nehod. Studenti provádí zkušební ponory na bazénu a ve volné vodě a trénují záchranu na tekoucí vodě,“ uvedl Mgr. Jan Němec z Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice.

Na závěr týdenního výcviku musí studenti prokázat záchranářské dovednosti při praktické zkoušce.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa