Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

_dsc3191_198413.jpg

Published: 09.02.2023

Pilotní ročník projektu Rozjeď to u studentů pardubické univerzity evidentně zabodoval a univerzitu respektive město tak i letos čeká další várka akcí. Studenti na realizaci svých nápadů i tentokrát obdrží finanční podporu. Město na jejich organizaci v rámci loňského roku přispělo dotací ve výši 100 000 korun, letos bude tato podpora o 50 000 korun vyšší. Univerzita mezi studenty rozdělí stipendia ve výši 60 000 Kč. Celkem se jedná o 10 podpořených akcí zahrnujících široké spektrum témat.

Cílem projektu je zapojit studenty Univerzity Pardubice do kulturního dění ve městě, univerzita a radnice navíc studentům poskytnou nejen finanční prostředky, ale také možnost konzultací s odborníky v oblasti kultury. Témata pro letošní seznam akcí budou blízká opravdu všem, starším i mladším generacím, jelikož se věnují historii, umění i moderním technologiím. Program akcí, které studenti chystají, bude zaměřen na pardubický odboj, přednášky s osobnostmi, herní vývojářství a stranou nezůstanou také zážitkové akce, jako například otevřený ateliér pro nadšené malíře či kurz herectví.

Radnice podpoří druhý ročník projektu Rozjeď to částkou 150 000 korun, dalších 60 000 korun mezi studenty rozdělí Univerzita Pardubice. „Projekt Rozjeď to se ukázal jako velmi úspěšný. Po pilotním ročníku, který se uskutečnil loni, je mezi studenty znovu velký zájem o možnost organizovat kulturní akce pro veřejnost. Myslím, že propojení univerzity a města prostřednictvím kultury je jednou z cest, jak udělat z Pardubic skutečně univerzitní město. Univerzita Pardubice navíc rozdělí mezi studenty, kterým se akce podaří úspěšně zrealizovat, dalších 60 000 korun formou stipendií,“ uvádí Petra Bajerová, prorektorka pro vnější vztahy Univerzity Pardubice a dodává, že akce proběhnou od února do srpna. Každou z nich bude Univerzita Pardubice propagovat na svém webu.

„Těší nás, jak pestrá nabídka projektů se letos sešla a věříme, že si každý ze strany veřejnosti najde to své. Vnímáme tuto formu podpory studentů jako smysluplnou zejména z toho důvodu, že díky získaným finančním prostředkům dostanou mladí lidé možnost realizovat se, vyzkoušet si na vlastní kůži organizaci kulturních akcí a navázat důležité kontakty. Na základě zpětné vazby víme, že někteří účastníci loňského ročníku své angažmá v kulturní oblasti díky projektu opravdu našli,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za oblast kultury Jiřina Klčová s tím, že finance jsou často to jediné, co talentovaným studentům na realizaci svých nápadů chybí.

Jednotlivé nápady prošly přes Kulturní komisi a hodnoceny byly také zástupci Univerzity Pardubice, a to podle předem stanovených kritérií, včetně toho, zda autoři projektů budou v době akce stále studenty Univerzity Pardubice, zda jsou jejich záměry přínosné pro pardubickou kulturní scénu a zda mají potenciál udržitelnosti do dalších let.

 
 

Projekty podpořené v rámci letošního ročníku Rozjeď to:

  1. Čaj o páté – cílem projektu je přivítat významné osobnosti z různých vědních oborů během neformálních a příjemných setkání na Univerzitě Pardubice. Setkání by byla zdarma a určená nejen pro studenty a akademiky napříč všemi fakultami, ale také pro veřejnost
  2. Dobročinný běh a pochod po stopách Silver A – kulturně-dobročinný běh a pochod, jehož cílem je zvýraznit často opomíjenou historii města související s obdobím Protektorátu Čechy a Morava s tím, že akce bude vhodná pro všechny věkové kategorie
  3. Série přednášek s názvem: Herní vývojářství a jak na něj - vše o tvorbě českých her a jejich historii s tím, že série přednášek by měla navázat na e-sportové derby Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové
  4. Portréty války – projekt má propojit místní obyvatele s ukrajinskými uprchlíky skrze studenty pardubické univerzity a vytvořit tak podmínky pro interkulturní dialog. Hlavním cílem je vytvořit krátkometrážní filmy, které představí portréty a příběhy lidí, kteří museli kvůli válce opustit své domovy a u nás našli dočasné útočiště.
  5. Pardubice očima nadšených umělců aneb Město v obrazech - zážitkové malování alias Otevřený ateliér pro nadšené umělce
  6. Základy divadelního umění pro začátečníky - kurz herectví pro všechny zahrnující základy herectví, scénické řeči, nastavení dechu a hlasu, pohyb a prostor apod.
  7. Kavárna Universitas – akce s dlouhou tradicí, cílem je informovat studenty, akademiky i veřejnost o tématech, která do určité míry ovlivňují život nás všech
  8. Mast Hai - cílem je uspořádat výstavní akci, tedy zážitkový večer společně s nadcházející výstavou inspirovaný kulturou Rajasthanu (stát severní Indie oplývající barvami a silnými příběhy). Nekomerční, contemporary instalace nabídne návštěvníkům barevný a magický náhled do světa žen
  9. Koncert hudebního uskupení Studio session - podpora undergroundových umělců, kteří tak dostanou možnost vystoupit před domácím publikem
  10. Ukrajina před a po – prodejní výstava autorských fotografií z návštěv na Ukrajině před válkou a během ní. Výtěžek z prodeje by byl věnován vybrané humanitární organizaci pracující na Ukrajině