Start akademického roku

9. 9. 2020

Milé kolegyně a kolegové,

blíží se oficiální začátek nového akademického roku. Chtěl bych vás v něm především všechny přivítat, naše akademiky, studenty i doktorandy a zaměstnance naší univerzity.

Přestože letní semestr výrazně poznamenala pandemie, věřím, že další měsíce pro nás budou klidnější, tradičnější a především budeme mít možnost pokračovat v běžné výuce s využitím všeho pozitivního, co osobní kontakt se studenty i mezi námi přináší.

Tento předpoklad ale s sebou bohužel stále nese možné riziko přenosu nového typu viru. Mnozí z vás se vracíte z dovolené, studenti se k nám sjíždí z celé České republiky i ze zahraničí, z různých prostředí s rozdílnými kontakty. I proto bych vás chtěl požádat o obezřetnost.

Prosím buďte opatrní při startu výuky, při setkáních s kolegy a buďme všichni také ohleduplní k ostatním. Budete-li mít pocit, že pomůže rouška, nezdráhejte ji použít při výuce i mimo ni. Myslím, že jsme si na tuto jednoduchou, ale účinnou ochranu zvykli a zatím nikdo na světě nepřišel s lepším nápadem, jak dbát vzájemně o naše zdraví. Dezinfekce je k dispozici ve všech budovách univerzity, využijte ji k vaší ochraně. Hygienická pravidla nám v tuto chvíli dovolují běžnou výuku i chod univerzity. Může se ale stát, že se změní a my budeme muset opět přejít na výuku distanční. I proto pro vás na podzim chystáme akce, které jsou zaměřené na získání dalších informací k této formě výuky.

Nabídneme vám například školení Microsoft Teams zaměřené na praktický návod použití nebo práci s Moodle. Podrobnější informace najdete na intranetu.

Děkuji Vám!
Váš Jiří Málek, rektor