Budoucí záchranáři trénovali na horách

7. 1. 2022

Nový rok zahájili studenti Fakulty zdravotnických studií na horách. Organizátoři z Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice je učili nejen technice lyžování, ale připravovali je i na zásahy v horském terénu. Orientaci a pomoc v tomto prostředí je pro zdravotnické záchranáře důležité poznat.

Kromě fyzické přípravy byly pro studenty připraveny přednášky o zásadách chování a pohybu v horách, práci s mapou a buzolou nebo i o správném mazání lyží. Během kurzu čerpali studenti i důležité informace od členů Horské služby ČR a učili se pracovat ve ztížených podmínkách.

Týdenní lyžařský kurz pořádala Katedra tělovýchovy a sportu opakovaně. Letos se do hor vydalo 42 studentů, pro které je tento kurs v rámci studia povinný.

Studijní program Zdravotnické záchranářství nabízí Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice i letošním maturantům. Absolventi získají profesní kvalifikaci zdravotnický záchranář pro poskytování samostatné, specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu. Mají způsobilost k výkonu profese zdravotnický záchranář v síti zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby integrovaného záchranného systému a v dalších složkách činných v záchraně života a zdraví. Úspěšné ukončení studia dává absolventům systémový základ v oboru Zdravotnické záchranářství s možností získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání. Více informací o tomto i dalších oborech najdete na webu pro uchazeče o studium studuj.upce.cz.