Sebezkušenostní a seberozvojový kurz "Poznej sám sebe"

1. 9. 2020

Uvolnila se poslední 3 místa!!!

Neváhejte využít možnosti přihlásit se na intenzivní čtyřdenní pobytový sebezkušenostní kurz, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik.

Kurz je určen všem studentům, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti a studentům humanitních oborů jako osobnostní příprava pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Kurz proběhne v termínu 12. - 15. 9. 2020 v konferenčním centru Immanuel.

Studenti si platí pouze stravu a zajistí si dopravu. Ubytování a kurz uhradíme MY

Začátek: 12.9.2020   9:00 v místě kurzu (konferenční centrum Immanuel)

Konec: 15.9.2020   14:00-15:00 v místě kurzu

S sebou si prosím vemte pohodlné oblečení.

Kurz povedou zkušení lektoři: 

Mgr. Hana Jelínková a Bc. Šimon Jelínek

Kurz není vhodný pro osoby s diagnostikovaným psychickým onemocněním a pro studenty doktorského studia. Děkujeme za pochopení.

Přihlásit se můžete na: alena.feige@upce.cz , nebo: barbora.modlíková@upce.cz  do předmětu prosím uveďte: Poznej sám sebe.