Rektor udělil ceny i prestižní plaketu

13. 11. 2021

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ocenil vědce, akademiky i celé týmy studentů při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Prestižní Plaketu rektora Univerzity Pardubice, která se uděluje teprve podruhé, letos obdržel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. z Fakulty filozofické za mimořádné aktivity v oblasti vědy a tvůrčích činností a dlouhodobý přínos rozvoji historických věd a oborové historické komunity v České republice i v zahraničí.

Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem v oboru ekonomie dnes obdržel doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D., z Fakulty ekonomicko-správní. Jeho práce s názvem s názvem „Configuration Paths to Efficient National Innovation Ecosystems“ vyšla v roce 2021 v časopise Technological Forecasting and Social Change.

Cenu rektora pro mladé vědce do 35 let získal Ing. Özgür YURDAKUL, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera za přínos k rozvoji oboru Dopravního stavitelství na Univerzitě Pardubice. Cenu rektora pro mladé vědce si převzala také Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., z Fakulty filozofické za přínos k rozvoji oboru Filosofie na Univerzitě Pardubice.

Za aplikaci pro bezpečnost na tratích s malým provozem pomocí služby EGNOS získal ocenění doc. Ing. Aleš Filip, CSc. z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Za přínosnou spolupráci s praxí si cenu odnesli vědci z Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr., Ing. Jan Honzíček, Ph.D. a Ing. Iva Charamzová, Ph.D. Tým byl úspěšný v komercionalizaci výsledku bádání v oblasti nátěrových hmot.

Za přínosnou spolupráci s praxí obdržely cenu rektora Ing. Renata Tišlová, Ph.D., MgA. Lucie Bartůňková, Ph.D., z Fakulty restaurování, které  restaurovaly polychromovaný štukový renesanční epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci.

Cenu za pedagogickou činnost získaly MPhil. Zaan Bester a Mgr. Irena Podlásková z Jazykového centra Univerzity Pardubice, a to za významný vzdělávací a tvůrčí počin v oblasti podpory studentů v době covidové.

Studentskou cenou rektor vyznamenal skupinu studentů Fakulty zdravotnických studií a Fakulty chemicko-technologické za mimořádně obětavou práci v rámci pracovních povinností studentů ve zdravotnických zařízeních v době pandemie Covid-19 v roce 2020.