Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc0667093922.jpg

Published: 02.04.2024

Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek tento týden jmenoval děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) doc. Petra Doležela.  Do funkce nastoupí 15. dubna. 

Současného prorektora pro vědu a tvůrčí činnost zvolil kandidátem na děkana pro čtyřleté funkční období do roku 2028 Akademický senát fakulty v lednu. „Jednomyslná podpora akademického senátu je pro mne velkým závazkem, ale zároveň i potvrzením správnosti směru, který jsem akademické obci v posledních týdnech představil,“ řekl doc. Petr Doležel. 

„Naše fakulta nabízí progresivní studijní programy zasahující do nejprestižnějších oblastí vzdělávání a za předpokladu vhodné modifikace můžeme produkovat špičkové odborníky s okamžitou celosvětovou uplatnitelností. Zároveň věřím, že naši akademici se mohou stát rovnocennými partnery inovativním firmám nejen v regionu, ale v celé Evropské unii, a tím prohlubovat unikátnost tvůrčích činností a zároveň získávat další finance pro rozvoj fakulty a její role v rámci univerzity,“ dodal budoucí děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Fakulta, kterou nově doc. Doležel povede, je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vzdělává v oblasti elektrotechniky, elektroniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií a vychovává špičkové specialisty. Fakulta elektrotechniky a informatiky vznikla v roce 2008, když se postupně po roce 2002 rozšířil o akreditované studijní programy původní Ústav informatiky, později Ústav elektrotechniky a informatiky. Více o studiu na fakultě najdete zde: https://fei.upce.cz/

Doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. (*1983) je absolventem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V magisterském studiu se věnoval oboru Řízení technologických procesů, které zakončil diplomovou prací na téma Umělé neuronové sítě v modelování a řízení bioreaktorů. V doktorském studiu už pokračoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky, kde v rámci oboru Informační, komunikační a řídicí technologie obhájil v roce 2011 disertační práci na téma Modelování a řízení nelineární soustavy s využitím umělých neuronových sítí.

Petr Doležel působil jako odborný asistent i jako proděkan pro vědu a tvůrčí činnost na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Od roku 2022 je prorektorem Univerzity Pardubice pro vědu a tvůrčí činnost.

Ve své vědecké práci absolvoval zahraniční výzkumné nebo pracovní pobyty, například na norské Norwegian University of Science and Technology, chorvatské Zagreb University of Applied Sciences nebo na španělské University of Burgos. Věnuje se publikační činnosti v uznávaných mezinárodních časopisech a byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných projektů. Mezi nimi např. Systém pro zvýšení bezpečnosti vrtulníku při přistání a vzletu v neznámém terénu, Smart systém pro automatické vyhodnocování kvality svarů nebo Vývoj bezkontaktní technologie pro inteligentní ochranu zájmových prostor.
Volný čas tráví s manželkou a dvěma dcerami. Mezi jeho záliby patří cestování, fotbal, badminton nebo tenis.