Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc3860097735.jpg

Published: 19.06.2024

Propojit zástupce z průmyslové sféry se špičkovými vědci z Univerzity Pardubice. To byl úkol úterního Technology Day. Pilotní setkání, které přilákalo padesátku účastníků, organizovalo Centrum transferu technologií a znalostí. Točilo se okolo nadějných technologií z různých oborů, které mají potenciál najít reálné uplatnění v praxi.

Na začátku se slova ujal organizátor Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., který celou akci držel pevně v rukách. Po něm přítomné v zaplněné zasedací místnosti pozdravili člen Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Ing. Ladislav Valtr, MBA, a také Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA, zastupující platformu transferových pracovišť českých univerzit a výzkumných organizací Transfera.cz.

Pak už následovaly bloky soutěžních prezentací a u mikrofonu se vystřídalo celkem osm vědců ze čtyř fakult, aby představili své technologie v různých fázích vývoje. Na prezentaci měl každý pět minut. Současně musel zaujmout porotu a odpovídat na doplňující dotazy. Jako nejzdařilejší a současně nejlépe uplatitelný výsledek v praxi vyhodnotila tříčlenná porota výzkum týmu prof. Ing. Petra Doležela, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky, nazvaný Detekce netriviálních objektů. Pomyslné druhé místo bral doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, za Dodatečné zesílení stavebních konstrukcí pomocí pokročilých materiálů. Třetí byl doc. Josef Bulíček, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, který prezentoval Využití umělé inteligence při podpoře dispečerského řízení železniční nákladní dopravy. Vítězná technologie byla navíc doporučena k účasti v národním kole soutěže Transfera Technology Day 2024.

Mezi bloky k účastníkům promluvili také Lenka Scholzová z Agentury CzechInvest, Petr Čihák z FABA INCUBE a.s. nebo Aleš Bělík z enteria a.s. Mezi účastníky byli zástupci firem jako Foxconn Česká republika, Erwin Junker Grinding Technology a.s., DEEP VISION s.r.o., AWOS s.r.o., Marius Pedersen a.s., Sellier & Bellot a.s. a další. 

Zpětná vazba od účastníků, kteří nešetřili chválou, napověděla, že v podobných či úžeji oborově zaměřených akcích má Univerzita Pardubice rozhodně pokračovat a že podobná setkání jsou vítaná na obou stranách. Jak Pilotní Technology Day probíhal, se můžete podívat v naší fotogalerii.