Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty

Semináře se konají vždy v období konce srpna a začátku září. Účastníci se mohou ubytovat na kolejích, přes den se seznamují s prostředím UPa a formou testů odhalí své případné nedostatky ve znalostech SŠ učiva. Je jim nabídnuta možnost následných kurzů pro vyrovnání identifikovaných nedostatečných znalostí. Klíčovým prvkem je také kurz základů time managementu pro studenty.

false