Přípravný seminář Fakulta chemicko-technologická

Cílem semináře je seznámit se s prostředím Fakulty chemicko-technologické a Univerzity Pardubice ještě před začátkem prvního semestru. 

V letošním roce si můžete vybrat z dvou termínů přípravných seminářů!

Přípravný seminář 23.8.-26.8.2021Přihláška na termín 1. - 4. září 2020

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzu.

Kariérní centrum Univerzity Pardubice zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na Přípravné vstupní a orientační semináře si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění

Přípravných vstupních a orientačních seminářů je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v přihlášce.

Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam a fotografie, a to za účelem vytvoření záznamů z této akce, a to do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění shora uvedeného účelu, nejdéle však po dobu pěti (5) let. Souhlasím, aby fotografie a audiovizuální záznamy byly zveřejněny a dále šířeny na webových stránkách a sociálních sítích Univerzity Pardubice.

true

Přípravný seminář 24.8.-27.8.2021Přihláška na termín 31. 8. - 3. 9. 2020

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzu.

Kariérní centrum Univerzity Pardubice zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na Přípravné vstupní a orientační semináře si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění

Přípravných vstupních a orientačních seminářů je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v přihlášce.

Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam a fotografie, a to za účelem vytvoření záznamů z této akce, a to do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění shora uvedeného účelu, nejdéle však po dobu pěti (5) let. Souhlasím, aby fotografie a audiovizuální záznamy byly zveřejněny a dále šířeny na webových stránkách a sociálních sítích Univerzity Pardubice.

true

Co Vás na semináři čeká?

  • seznámení se univerzitou 
  • prohlídka areálu, fakulty, laboratoří a knihovny
  • seznámení s nabídkou Kariérního centra a Akademické poradny pro studenty (APUPA)
  • Erasmus - kam do zahraničí s univerzitou
  • možnosti trávení volného času v Pardubicích
  • komunikační dovednosti
  • prezentační dovednosti
  • týmová práce
  • time management

Termín 1. kurzu: 23.8. - 26.8.2021 

Termín 2. kurzu: 24.8. - 27.8.2021

Místo konání: Univezita Pardubice

 

Ostatní informace

V každém termínu je možná účast 12-ti osob.

Pro účastníky ubytované na kolejích je program, ubytování a stravování (snídaně - oběd - večeře) zajištěno zdarma.

Pro účastníky ubytovné mimo koleje je program a stravování (pouze obědy)  zajištěno zdarma. 

 

V souvislosti se situcí kolem nemoci Covid19 může být před nástupem požadován negativní PCR test účastníka - bude upřesněno před konáním kurzu.

 

Pokud ti chybí ještě nějaká informace o tomto kurzu, napiš nám.

false

Ing. Helena Volejníková,

Ing.
Helena
Volejníková


Rektorát a celouniverzitní útvary

helena.volejnikova@upce.cz
466 036 138
Lic. Marcela Křivohlávková,

Lic.
Marcela
Křivohlávková


Rektorát a celouniverzitní útvary

marcela.krivohlavkova@upce.cz
466 036 407
false