Přidej se k nám, otevíráme 2. kola přijímaček

28. 6. 2019
Studuj s námi

Stále přijímáme přihlášky do bakalářského studia. Jednotlivé fakulty Univerzity Pardubice vypisují 2. kola přijímacích řízení následovně. 

Fakulta 

Bližší informace k nabízenému studiu

Lhůta pro podání přihlášky 

Dopravní fakulta Jana Pernera

Otevřené obory

do 31. srpna

Fakulta ekonomicko-správní

Otevřené programy

do 31. července

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Otevřené programy

do 10. srpna

Fakulta chemicko-technologická

Otevřené programy

do 11. srpna

Fakulta filozofická

Otevřené programy

do 26. července

Fakulta zdravotnických studií

Otevřené obory

do 26. srpna

Představujeme portál pro uchazeče evolUPCE. Web, kde se dočteš vše o přijímačkách a oborech. Přidej se k nám, buď součástí evolUPCE. 

Podej si přihlášku ke studiu

Mgr. Lenka Čermáková
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa