Kontakt pro média

Obecná kontaktní adresa na Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa press@upce.cz

Oddělení propagace a vnějších vztahů

vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů, mobil +420 739 542 732
Mgr. Martina Macková,

Mgr.
Martina
Macková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.mackova@upce.cz
466 036 413
zástupce vedoucí oddělení, organizace propagačních akcí, mobil +420 702 224 703
Mgr. Lenka Čermáková,

Mgr.
Lenka
Čermáková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.cermakova@upce.cz
466 036 544
správce sociálních sítí, editor webových stránek, mobil +420 601 102 808
Ing. Lenka Krejčíková,

Ing.
Lenka
Krejčíková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.krejcikova@upce.cz
466 036 757
organizace propagačních akcí, zajištění propagačních předmětů, mobil +420 702 224 618
 Tomáš Pospíchal,

Tomáš
Pospíchal


Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.pospichal@upce.cz
466 036 467
redaktorka a editorka Zpravodaje, mobil +420 607 069 840
Mgr. Věra Přibylová,

Mgr.
Věra
Přibylová


Rektorát a celouniverzitní útvary

vera.pribylova@upce.cz
466 036 406
externí spolupracovnice
Mgr. Zuzana Paulusová,

Mgr.
Zuzana
Paulusová


Rektorát a celouniverzitní útvary

zuzana.paulusova@upce.cz
koordinátor Absolventského programu

Bc.
Anna
Sedláková


Rektorát a celouniverzitní útvary

anna.sedlakova@upce.cz
koordinátor popularizačních aktivit
Ing. arch. Iva Svobodová,

Ing. arch.
Iva
Svobodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

iva.svobodova@upce.cz
466 036 482
true