Poradenství pro studenty

28. 2. 2022

Akademická poradna Univerzity Pardubice

Všem studentům UPCE chceme připomenout možnost využití anonymního individuálního poradenství akademické poradny, která nabízí bezpečné prostředí ke sdílení osobních témat a životní situace, respektování klienta a jeho potřeb, a pomoc a podporu při zvládání těchto situací.

POMOC A PODPORA STUDENTŮM ZE ZEMÍ ZASAŽENÝCH VÁLEČNÝM KONFLIKTEM

Akademická poradna nabízí pomoc a podporu studentům zasažených válečným konfliktem. Studentům v této mimořádné situaci budou z řad psychologů, psychoterapeutů, krizových interventů nabízeny přednostní termíny.

Kontakty na poradce:

Mgr. Barbora Bajová
Elektronická a telefonická krizová intervence
e-mail: barbora.bajova@upce.cz
tel.: 601 586 745 telefonický kontakt dostupný po, út, čt, pá od 17:00 – 20:00


PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D., psychologické poradenství CZ/AJ
kontakt: ilona.datko@upce.cz
schůzku je třeba domluvit předem
Poradenská linka pro studenty
+420 702 238 172
je zřízena pouze pro studenty Univerzity Pardubice, kteří potřebují podporu v řešení jejich situace vyžadující rozhodnutí v krátkém časovém úseku. 

Mgr. et. Mgr. Zuzana Pokorná, psychologické poradenství, psychoterapie
kontakt: pokorna.veletova@email.cz
schůzku je třeba domluvit předem (do předmětu uveďte UPCE)

Mgr. Hana Jelínková (přítomna od 7.3. 2022)
Psychoterapie, poradenství pro rozvoj osobnosti, krizová intervence
e-mail: hana.jelinkova@upce.cz, schůzku je třeba domluvit předem

Infolinka zřízená MVČR pro ukrajinské občany:
Telefon: +420 974 801 802
Email: ukrajina@mvcr.cz

Psychologická pomoc Ukrajině
Adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů - dobrovolníků, kteří nabídli pomoc.
Dostupné jazyky: čeština, angličtina, ukrajinština, ruština a další

Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině
Web: Terapie

Telefonické kontakty na další návazné služby:

 • Krizové centrum Pardubice nabízí podporu lidem od 16 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nemohou v dané chvíli zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována na základě osobního nebo telefonického objednání.Krizové centrum Pardubice | SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Linka důvěry pro dospělé (nonstop) = 284 016 666
 • Linka psychopomoci (krizová telefonní služba, která pomáhá lidem s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v sociálních službách, zorientovat se v těžké a často nepřehledné situaci psychické krize. Jde o anonymní, nízkoprahovou službu snadno dostupnou i lidem, kteří by se těžko odhodlávali k návštěvě odborníka.) Každý všední den od 9:00 do 21:00 hodin., = 224 214 214, 777 783 146
 • Pražská linka důvěry (celorepublikově, nonstop) = 222 580 697
 • SOS centrum Diakonie ČCE (krizová intervence a sociální poradenství) Denní krizová služba, pracovní dny 9:00 - 20:00. tel.:  = 222 514 040, 777 734 173
 • Sociální a právní poradenství v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19 obětem trestné činnosti a předsudečného násilí
  Čechy: tel.: 773 177 636 nebo email poradna@in-ius.cz
  Morava a Slezsko: tel.: 773 177 104 nebo email poradna.brno@in-ius.cz
 • Linka bezpečí  (celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích) =  116 111
 • Modrá linka (anonymně, zdarma, 24hodin denně = veškerá témata a pomoc v nouzi) = 731 197 477, 608 902 410