Oznámení o konání 21. zasedání AS UPCE dne 22.11.2022

15. 11. 2022

OZNÁMENÍ

o konání

21. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice 
ve funkčním období 2020 - 2023,

které se uskuteční v úterý 22. listopadu 2022 od 13:30 hodin
v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)

Program zasedání:

1. Schválení skrutátorů zasedání.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.
4. Návrh Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice.
5. Návrh I. změn Stipendijního řádu Univerzity Pardubice.
6. Návrh IV. změn Statutu Univerzity Pardubice.
7. Návrh I. změn Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice.
8. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá smluvně nabýt vlastnictví k části pozemku.
9. Různé.

Materiály k bodům č. 4, 5, 6, 7 a 8 naleznete na následujícím odkazu: 21. zasedání AS UPCE dne 22.11.2022 | Univerzita Pardubice.

Po zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice následuje Shromáždění akademické obce Univerzity Pardubice od 15:30 v Aule Arnošta z Pardubic.

 

V Pardubicích dne 14. listopadu 2022                                     

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPCE

 

INVITATION

to

the 21th session of the Academic Senate of the University of Pardubice

in the term of office 2020 – 2023

to be held on Tuesday 22 November 2022 at 1:30 pm
in the Rectorate Meeting Room, Studentská 95 (4th floor).

Programme:

1. Approval of scrutineers
2. Approval of the programme
3. Information about activities of the Board of the UPCE Academic Senate
4. Draft Rules of Selection Procedure of UPCE
5. Draft I of changes to Rules and Procedures of Scholarships awarding at the UPCE
6. Draft IV of changes to the UPCE Statutes
7. Draft I of changes to the Rules of Education and Relating Activities Quality Assurance
8. Application for the UPCE Academic Senate´s opinion about legal actions to acquire ownership of a part of the plot
9. Miscellaneous

Annex to the Invitation is the agenda concerning points 4, 5, 6, 7 and 8.

The session of the Academic Senate will be followed by the Academic Community assembly at 3:30 in the University Aula.

 

Pardubice, 14 November 2022                                                  

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Chair of the UPCE Academic Senate