Oznámení o konání 20. zasedání AS UPCE dne 4.10.2022

27. 9. 2022

OZNÁMENÍ

o konání

20. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice 
ve funkčním období 2020 - 2023,

které se uskuteční v úterý 4. října 2022 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)

Program zasedání:

1.Schválení skrutátorů zasedání.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.
4. Návrh II. změn Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice.
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2023 a 2024.
6. Plán realizace strategického záměru Univerzity Pardubice pro rok 2023.
7. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice. Volba členů hlavní volební komise.
8. Volba předsedy legislativní komise a komise pro studium a tvůrčí činnost.
9. Různé.
10. Informace ředitele SKM k současné situaci a výhledu do budoucna v oblasti ubytování a stravování studentů a zaměstnanců univerzity.

 

Materiály k bodům č. 4, 5 a 6 naleznete na následujícím odkazu: Úřední sdělení | Univerzita Pardubice (upce.cz).

 

V Pardubicích dne 26. září 2022

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPCE

 

INVITATION

to

the 20th session of the Academic Senate of the University of Pardubice

in the term of office 2020 – 2023

to be held on Tuesday 4 October 2022 at 2 pm
in the Rectorate Meeting Room, Studentská 95 (4th floor).

Programme:

1. Approval of scrutineers
2. Approval of the programme
3. Information about activities of the Board of the UPCE Academic Senate
4. Draft II of changes to the Rules of Procedure of the UPCE Academic Senate
5. Draft middle-term outlook of the University of Pardubice budget for 2023-2024
6. Plan of the completion of the strategic plan of UPCE for 2023
7. Announcement of elections to the UPCE Academic Senate. Election of the main election committee members
8. Election of the chair of the legislative committee and committee for the study and research
9. Miscellaneous
10. Information of the Head of the Residence Halls and Catering about the current situation and outlook in terms of accommodation of UPCE students and employees.

 

Annex to the Invitation is the agenda concerning points 4, 5 an 6.

 

Pardubice, 26 September 2022                                                  

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Chair of the UPCE Academic Senate